• Devátá třída na výstavě

  Proč by se deváťáci měli o životě a významu Josefa Škvoreckého učit v lavici z učebnice, když to jde třeba na výstavě v prostorách Úřadu městské části Praha 2. A k tomu pak, samozřejmě - čtení textů autora...

 • Spolupráce s ÚSTR

  Pan učitel Pinc a jeho žáci se nejen podíleli na tvorbě moderních učebních pomůcek, ale také skvěle reprezentovali naši školu. Moc děkujeme!!! 

 • Sportovní úspěch našich žáků

  Výběr čtvrtých a pátých tříd naší školy skončil na skvělém druhém místě v obvodním turnaji v přehazované. První místo nakonec našemu týmu uniklo jen o jediný bod v utkání s domácími. Skvělý výsledek, děkujeme za výbornou reprezentaci!

 • Ke koronaviru

  Vážení rodiče,

  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo školám doporučení ke koronaviru. Z jeho textu vyjímáme (celý text v odkliku níže):

  Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.

  Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

  Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.

  Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

  Vážení rodiče, nebezpečí nákazy koronavirem dorazilo do Prahy spolu s vysokým výskytem "běžné chřipky", přitom příznaky je velmi těžké odlišit. Obracíme se proto na Vás s prosbou, abyste ještě pozorněji než to běžně děláte sledovali zdravotní stav dětí a v případě podezření na jednu, či druhou chorobu adekvátně jednali. Pobyt dítěte s příznaky nemoci (zvýšená teplota, nevolnost, bolesti, průjem) ve třídě, potažmo ve škole značnou nervozitu a velké obavy jak mezi rodiči ostatních dětí, tak mezi dětmi samotnými (i ony jsou vystavovány mediální masáži...). Důsledky takových situací jsme již, bohužel, museli ve škole řešit.

  Děkuji Vám za pochopení, důvěru a spolupráci,

  Jiří Trunda  

  http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

  ​​​​​​​

 • Lyžařský zájezd do Alp

  Vážení rodiče, v souvislosti s rozšířením koronaviru do severní Itálie a s potvrzením výskytu této nemoci v Rakousku jednáme intenzivně s dodavatelem ubytování a dopravy na plánovaný lyžařský zájezd do rakouských Alp (cestovní kanceláří V-tour) o zrušení tohoto zájezdu. Nepropadáme panice, ale sdílíme Vaše obavy z možnosti, že by žáci i pedagogický doprovod mohli v případě výskytu nemoci ve středisku, do kterého máme jet, uvíznout v karanténě, případně z reálné možnosti nakažení koronavirem v situaci pobytu v místě nákazy.

 • Změna organizace školního roku 2019/ 2020

  Změna organizace školního roku 2019/ 2020
  17. 1. 2020

  Z důvodu 2. fáze opravy - rekonstrukce elktroinstalace bude letošní školní rok ukončen v pátek 19. června 2020. Děkujeme za pochopení. Zde je vyjádření MŠMT:

  Číslo jednací MSMT1260/2020-2  
  Vyřizuje / linka Mgr. Iva Plachá / 2310 
  Datum 9. 1. 2020  
  Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2019/2020 
  Vážený pane řediteli, 
   
        k Vaší žádosti o povolení změny v organizaci školního roku 2019/2020 sdělujeme, že v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodů rekonstrukce budovy školy souhlasíme s odlišnou organizací školního roku – dvěma volnými dny pro žáky v období školního vyučování v termínu 22. 6. a 23. 6. 2020. (Ve dnech 24., 25., 26., 29. a 30. června 2020 budou vyhlášeny volné dny ředitele školy podle § 24 odst. 2 školského zákona. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 19. 6. 2020.)   
  S pozdravem  
  Mgr. Jan Mušuta  ředitel odboru řízení a rozvoje vzdělávání 

 • Literární soutěž ArtBotič

  10. 2. 2020

  Připomínáme dětem i rodičům 9. ročník literární soutěže. Pokud Vás během jarních prázdnin políbí múza, sedněte a pište.

 • Výzva k podání nabídky

  Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. j. 489/2020 –

  Nákup 40 kusů tabletů včetně obalů ​​​​​​​

  Zadavatel, Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, IČO: 47610425, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na zadání zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup 40 ks tabletů včetně ochranného obalu“. Podrobnosti naleznete v příloze (Výzva k podání nabídky). 

 • Jarní prázdniny

  Jarní prázdniny
  10. 2. 2020

  Jarní prázdniny jsou pro žáky škol na Praze 2 v týdnu od pondělí 17. února do pátku 21. února 2020.

 • Lyžařský a snowboardový kurz

  Lyžařský a snowboardový kurz
  11. 12. 2019

  V příloze naleznete dohodu na lyžařský a snowboardový kurz: LyzakDohoda_s_rodici.pdf

 • Bibliobus Oskar

  Bibliobus Oskar
  10. 2. 2020

  Bibliobus Oskar přijede ve čtvrtek 13. února, takže si můžete půjčit knihy na prázdniny. Dále pak ve čtvrtek 27. února. V březnu přijede 12. a 24. března.

 • Polytechnické dílny

  Polytechnické dílny
  5. 12. 2019

  Díky podpoře Městské části Praha 2 navštěvují naši osmáci polychnetické dílny na Střední škole dopravní v Moravské ulici. Ve středu žactvo 8. B vyrábělo roboty. Podívejte se na jejich výtvory: https://photos.app.goo.gl/F7BBFbrh96mHuUQ86

 • Jsme Škola Paměti národa

  Jsme Škola Paměti národa
 • Školní družina v listopadu

  Školní družina v listopadu
  21. 11. 2019

  Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, co vše se během listopadových dní podařilo ve školní družině uskutečnit. Najdete zde fotky z Etno odpoledne v Přírodovědné stanici DDM Praha 2 (psaní vlastního jména pomocí hieroglyfů, vytváření obrázků z koření, tetování podle vzoru australských domorodců atd.). Dále obrázky z Eko dne v DDM ve Slezské - https://photos.app.goo.gl/FB7WydMj3Q1zw8jn7

 • Nenech to být!

  Nenech to být!
  27. 9. 2019

  V rámci primární prevence jsme zapojeni do celorepublikového systému Nenech to být! – NNTB, který je podporován MŠMT. Systém je zdarma přístupný všem našim studentům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz, odkud si mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci, která byla vytvořena pro všechny chytré telefony.

  Studenti mají unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu - https://nntb.cz/s/j1v2w.

  V případě dotazů spíše psychologického charakteru zase můžete využít službu Rodičovské linky.

 • Škola u pomníku legionářů

  21. 11. 2019

  Jako každý rok, tak i letos jsme si u pomníku legionářů v Podskalí připomněli konec Velké války a hrdinství našich legionářů. Žáci 8. B se účastnili Dne veteránů organizovaného ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru. Zde za školu zasadili květy a předali výkresy namalované našim vojákům v zahraničních misích - https://photos.app.goo.gl/9JJap27Ecyr2mR4R9

  .

 • Organizace školního roku 2019/ 2020

  Organizace školního roku 2019/ 2020
  31. 8. 2019

   ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 – www.vratislavova.cz

  Organizace školního roku 2019/ 2020

  • vyučování za II. pololetí bude oficiálně ukončeno v úterý 30. června 2020

  Pozor: z důvodu probíhání 2. fáze opravy elektroinstalace na škole se předpokládá konec o týden dříve!

  • školní rok 2019/ 2020 začíná v pondělí 2. září 2019
  • vyučování za I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020

   

  1. Prázdniny

  Poznámka: Prázdniny jsou uváděny včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu.

  • podzimní prázdniny                sobota 26. října až středa 30. října 2019
  • vánoční prázdniny                 sobota 21. prosince 2019 až neděle 5. ledna 2020 včetně;

  vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

  • pololetní prázdniny                 pátek 31. ledna – neděle 2. února 2020
  • jarní prázdniny                       pondělí 17. února až neděle 23. února 2020
  • velikonoční prázdniny            čtvrtek 9. dubna až pondělí 13. dubna 2020
  • hlavní prázdniny                     od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020

  šk. rok 2020/ 2021 začne v úterý 1. září 2020

   

  2. Státní svátky a dny pracovního klidu

  • sobota 28. září 2019                           Den české státnosti 
  • pondělí 28. října 2019             Den vzniku samostatného čs. státu (v rámci prázdnin)
  • neděle 17. listopadu 2019                  Den boje za svobodu a demokracii
  • úterý 24. prosince 2019                     Štědrý den (v rámci prázdnin)
  • 25. a 26. prosince 2019                     1. a 2. svátek vánoční (v rámci prázdnin)
  • středa 1. ledna 2020                          Den obnovy samost. č. státu - Nový rok (v rámci prázdnin)
  • 10. a 13. dubna 2020                         Velký pátek a Velikonoční pondělí (v rámci prázdnin)
  • pátek 1. května 2020                         Svátek práce
  • pátek 8. května 2020                         Den vítězství

   

  3. Třídní schůzky rodičů vždy ve středu - I. stupeň začíná 16:30; II. stupeň 17:00

  • zahajovací TS (neplatí pro 1. třídy – hned 2. září)                4. září 2019
  • TS – hodnocení za I. čtvrtletí                                                v týdnu od 4. do 8. listopadu 2019
  • TS – hodnocení za I. pololetí                                                8. ledna 2020
  • TS – hodnocení za III. čtvrtletí                                              v týdnu od 20. do 24. dubna 2020

   

  4. Hlavní akce

  • Celoroční projekt Mezinárodní rok zdraví rostlin 2020
  • Projekty Edison – Aj s rodilými mluvčími (23. – 27. září 2019)
  • Zahraniční zájezd v říjnu do Slovenského ráje – první týden v říjnu
  • Den veteránů – školní akce v pondělí 11. listopadu v 11 hodin u pomníku čs. legionářů, akce ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru – pro školy od 10 hodin, pro veřejnost od 14 hodin
  • Adventní a vánoční dílny a trhy čtvrtek 28. listopadu 2019
  • Mikulášská besídka školní družiny – středa 4. prosince 2019
  • Adventní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě středa 11. prosince 2019 od 16:30
  • Lyžařský výcvik – 6. + 7. tř. – březen 2020
  • Plavecký výcvik 2. a 3. třídy od 14. listopadu 2019
  • Ozdravné pobyty květen a červen 2020
  • Školní divadelní představení Škodivrat v červnu 2020
  • Celoevropský projekt Noc s Andersenem – pátek 27. až sobota 28. března 2020
  • Loučení s 9. třídou na Albertově – poslední týden školy v červnu 2020
  • Celoškolní hra O poklad krále Vratislava – poslední týden školy v červnu 2020
  • Tradiční akce ŠD – Valentýnský bál; Vítání jara atd.
  • Tradiční středy se ŠD – např. divadelní představení v Muzeu Policie ČR, akce Domu dětí a mládeže Prahy 2, Stanice přírodovědců Prahy 2 apod.
  • Bibliobus Oskar před školou každých 14 dní od 12. září 2019
  • Zapojení do akcí Jeden svět na školách, Afrikány pro Afriku (jaro 2020), další akce a projekty, které budou aktualizovány…
  • Zápis do 1. tříd v úterý 14. a ve středu 15. dubna 2020

   

  5. Důležité termíny pro žáky 9. tříd

              Nejnovější informace a publikace (zdroje) po zveřejnění podá třídní paní učitelka 9. třídy.

  Každý žák může podat 2 přihlášky. Příprava na podání přihlášek proběhne na lednové TS.

  • Umělecké školy – do soboty 30. listopadu 2019 - talentové zkoušky oborů 82 Umění a užité umění jsou 2. – 15. ledna 2020, a sportovní G jsou 2. ledna – 15. února 2020, konzervatoře od 15. do 31. ledna 2020 – vždy v pracovních dnech. Výsledky od 5. do 15. února 2020.
  • Podání přihlášek na SOU, SŠ a gymnázia do neděle 1. března 2020 – žáci dostanou v pololetí.
  • První kolo školních přijímacích zkoušek na středních školách bez talentových zkoušek a bez maturit je od 22. do 30. dubna 2020 – vždy v pracovních dnech.
  • První kolo školních přijímacích zkoušek na středních školách s maturitou a gymnáziích – od 12. do 28. dubna 2020 – vždy v pracovních dnech; do 30. září MŠMT sdělí termín celostátní zkoušky. Maturitní obory dostanou výsledky státních testů do 28. dubna 2020.
  • Od 22. dubna by SŠ měly zasílat rozhodnutí o přijetí, do 10 prac. dnů nutno odevzdat zápisový lístek (bude vydán žákům 9. tříd s přihláškou, G6 a G8 na základě přijetí).

   

  6. Kroužky na škole

              Organizátorem kroužků na škole je Dům dětí a mládeže Prahy 2 - http://www.ddm-ph2.cz . Na stránkách DDM je možno se přihlásit. Kromě kroužků, které vedou zaměstnanci DDM, další kroužky provozují soukromí subjekty, např. Berukroužky, šachový kroužek apod. Pro zájemce máme připravenu i výuku náboženství.

   

 • Školní družina - úhrada

  Školní družina - úhrada
  27. 8. 2018

  Vážení rodiče, prosíme během září o úhradu za Vaše děti, které navštěvují školní družinu.

  Měsíční poplatek je 250 korun.

  Na účet 3885369/ 0800, VS 47610425. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, období - za které je placeno. Například Zdeněk Janotka, 4. A, 9-12/18.

  Děkujeme.

 • Příspěvek do Sdružení rodičů

  Příspěvek do Sdružení rodičů
  2. 9. 2019

  Příspěvek do Sdružení rodičů, které podporuje celoškolní činnosti, je pro školní rok 2019/ 2020 200 Kč (dvěstě). V případě sourozenců je další dítě zdarma. Prosíme, příspěvek zasílejte na účet u Fio banky 2600955926/2010. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte (příjmení dětí) a třídu.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná