• 21. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • Zpřísnění protiepidemiologických opatření

  Ministr zdravotnictví České republiky oznámil, že s platností od pátku 18. září budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. V praxi základní školy to znamená, že žáci všech tříd od šestého do devátého ročníku ročníku budou mít rouškou zakrytý nos a ústa po celou dobu své přítomnosti ve škole. Povinnost se samozřejmě vztahuje také na pedagogický i nepedagogický personál. Žáci prvního až pátého ročníku mají povinnost mít nasazenu roušku při pohybu ve společných prostorách (stejně jako doposud).Samozřejmě i nadále budeme pravidelně intenzivně větrat a povedeme všechny žáky k pravidelnému mytí rukou mýdlem a budeme se snažit omezit kontakt mezi žáky různých vzdělávacích skupin.

  Celý text mimořádného opatření najdete v příloze této zprávy.

 • Týdenní plán 14. - 20. září 2020

 • Od zítřka do školy v roušce!!!

  Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, milí žáci,

  dnešním rozhodnutím ministra zdravotnictví o zavedení povinnosti nosit ochranné prostředky ( dýchacích cest - nosu a úst ve vnitřních prostorách všech budov již od zítřka, to je od 10. 9.2020, se platnost avizované nutnosti nosit roušky ve společných prostorech školy uspíšila. Proto prosíme - již zítra do školy vstupujte do školy s nasazeným respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, ochranným štítem, nebo jiným prostředkem. 

  Ostatní záležitosti zůstávají v platnosti i nadále (zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy kromě vestibulu, nutnost umisťovat žáky s příznaky infekční nemoci do izolace, atd. - viz dnešní i včerejší hromadný mail.

  Prosíme rodiče, zejména těch nejmladších žáků a žákyň, aby se ujistili, že děti vědí, kde roušku/roušky, nebo jiné prostředky v aktovce mají. Hlavně ti menší by mohli být nešťastní a propadat panice, když by roušku nenašli na první pokus...

  Opravdu máme nějakou zásobu roušek a můžeme případně pomoci, nikdo z toho nebude dělat vědu. Jde ale o to, že naše zásoba je omezená... 

  Ministr zdravotnictví uvedl, že ještě během dne budou zveřejněny nějaké podrobnosti. Nevíme, zda se budou týkat také chodu škol, v tuto chvíli žádné další pokyny nemáme, a proto žádná omezení nechystáme.

  Hodně zdraví!

  Jiří Trunda, ředitel školy

 • 7. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Úspěšnost našich žáků

  Z Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), které zajišťuje také jednotné přijímací zkoušky na střední školy, jsme dostali informaci o tom, jak v letošních přijímačkách uspěli naši žáci ve srovnání s celorepublikovým průměrem. A není to vůbec špatné!

  V obou sledovaných předmětech, tedy v češtině i v matematice, dosáhli naši žáci nadprůměrného výsledku, a to jak loňští páťáci hlásící se na osmiletá gymnázia, tak deváťáci hlásící se na čtyřleté střední školy.

  Přitom v matematice dosáhli naši páťáci dokonce o 16,5% a deváťáci o 14,1% lepší výsledky ve srovnání s průměrem, kterého dosáhli v souhrnu všichni uchazeči o stejné studium v rámci České republiky. 

  V češtině pak jde v případě páťáků o 7,6% a v případě deváťáků o 2,5% lepší výsledky ve srovnání s průměrem v celé České republice.

  (Zjednodušenou tabulku najdete v příloze.)

   

 • Upozornění na nefunkční pevnou telefonní linku

  Dobrý den, v souvislosti se stále probíhající rekonstrukcí slaboproudých systémů ve škole nebude až do konce týdne funkční pevná telefonní linka. V případě potřeby, prosím, volejte na mobil - 731 287 833.

 • Informace (nejen) k prvnímu školnímu dni

  Organizace prvního dne školního roku 2020/2021

   

  Vážení rodiče, milí žáci,

  zahájení školního roku 2020/2021 bude ovlivněno dvěma faktory:

  1. opatřeními přijatými vzhledem k epidemiologické situaci,
  2. dokončováním prací na rekonstrukci elektroinstalace.

  Ministerstvo školství vydalo manuál k provozu škol, který obsahuje řadu doporučení směřujících k zabránění šíření nemoci COVID-19. Jedním z nich je omezení přístupu rodičů žáků a dalších osob do školy, a to samozřejmě zejména v čase, kdy se po chodbách pohybuje velké množství žáků – tedy na začátku a na konci vyučování. Z toho důvodu nebude možné doprovázet děti až do tříd. Výjimkou bude 1. září pro rodiče žáků první třídy. Tento den nejdříve rodiče i s dětmi přejdou školou na školní hřiště a následně odprovodí děti do třídy – to se odehraje v době, kdy žáci ostatních tříd již budou ve svých třídách a na chodbě se tedy prvňáčci a jejich rodiče s nikým dalším nepotkají. Tuto výjimku považuji za rozumnou, protože nechceme prvňáčky, kteří se ani nemohli účastnit fyzického zápisu do školy (probíhal elektronicky) a školu tedy třeba ještě vůbec nenavštívili, vystavovat stresu. Omezení vstupu rodičů žáků do školy je opravdu dáno pouze situací zvýšeného nebezpečí přenosu infekčního onemocnění, nejde o změnu postoje k možnosti vstupu rodičů do školních prostor, a jakmile to situace dovolí, ihned toto opatření odvoláme. Zatím však prosím o jeho respektování.

  Další informace Vám předají kolegyně a kolegové na třídních schůzkách. Budeme je také průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách a rozesílat maily přes Edupage.

  Co se týká druhého bodu, stavební práce jsou ukončeny, bude však zřejmě ještě probíhat zapojování některých systémů (například pohybových čidel k rozsvěcování světel na chodbách apod.). Pohyb po škole je tedy již zcela bezpečný, předem se však omlouvám za to, že zřejmě nestihneme vše připravit do stavu, který je obvyklý, a který bychom si sami přáli. Mám teď na mysli skutečnost, že k mytí oken se dostaneme až v září (ve škole jsou ještě malíři a elektrikáři), že možná nestihneme k prvnímu školnímu dni navěsit všechny nástěnky, dekorace, že interaktivní tabule budou napojovány průběžně až během prvních školních dní, atd.   

  Považuji ale zahájení školního roku v této situaci hned prvním dnem za lepší variantu, než by bylo vyhlášení ředitelského volna a posunutí začátku školního roku na 7. září, a to zejména s ohledem na podoby školní docházky od března do června 2020.

  Na všech dodělávkách budeme samozřejmě pracovat, prvním září to nekončí…

  Děkuji za pochopení,

  Jiří Trunda, ředitel školy

   

   

   

  1. Pokyny pro ročník

  Pokud jste ještě neobjevili pokyny pro 1. ročník, naleznete je zde:

  https://vratislavova.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=6

   

  1. Pokyny pro – 9. ročník

  Dne 1. září zahájí školní rok všechny třídy prvního i druhého stupně s výjimkou první třídy v 8:00. Všichni žáci a žákyně přijdou do školy hlavním vchodem. Do školy bude možné vstoupit od 7:40.

  Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k protiepidemiologickým opatřením mohou vstoupit pouze do vestibulu školy.

  Stejně jako v předchozích letech bude první školní den pouze jedna vyučovací hodina. Ta skončí cca v 8:45. Odchod budeme organizovat tak, aby nedošlo k hromadnému úprku a ve vchodu se nemačkaly všechny ročníky, uvedený čas proto, prosím, berte jako orientační.

  Od 2. září již bude probíhat výuka podle rozvrhu a v běžném čase – tedy první stupeň od 9:00 a druhý stupeň od 8:00.

 • Omezení provozu školní družiny

  Omezení provozu školní družiny
  28. 8. 2020

  Vážení rodiče žáků I. stupně!

  Vzhledem k pokračujícím pracím na elektroinstalaci v přízemí školy a ve sklepě, Vás musíme informovat o omezení provozu školní družiny v prvních dvou dnech školy.

  V úterý 1. září není školní družina ani ráno, ani odpoledne.

  Ve středu 2. září již bude ranní družina, avšak odpolední bude trvat jen do 15 hodin.

  Od čtvrtka 3. září očekáváme již běžný provoz.

  Omlouváme se za vzniklé komplikace, za které však škola nemůže.

 • 24. 8. 2020

  Aktualizovali jsme modul Školní jídelna. Změna se týká ceny obědů, ty byly navýšeny o 5,- Kč za jeden oběd ve všech věkových kategoriích. Důvodem navýšení ceny stravného je nárůst cen potravin. 

 • Probíhající rekonstrukce

  Probíhající rekonstrukce

  Níže se můžete podívat na ilustrační záběry z probíhající rekonstrukce elektroinstalace - byly pořízeny včera, t. j. 11. 8. 2020 v rámci kontrolního dne. Ve třetím a druhém nadzemním podlaží se již štukuje a maluje, budou se osazovat světla, zásuvky, vypínače. V prvním a druhém nadzemním podlaží se intenzivně dozdívá, omítá. Ve sklepě se natahují kabely. Došlo k přepojení na novou hlavní přípojku z ulice. Jakkoliv to možná ze záběrů nevyplývá, zahajujeme prvního září. :-)

 • Montáž stojanů na kola

  Montáž stojanů na kola
  4. 8. 2020

  Dnes probíhá naproti školy montáž stojanů na kola, kterou iniciovali rodiče žáků školy. 

 • Stav rekonstrukce elektroinstalace v polovině prázdnin

  Ve třetím nadzemním podlaží je zaštukováno a budou se navěšovat nová svítidla, instalovat zásuvky. V nižších třech podlažích se ještě tu a tam kope, drážkuje, natahují se kabely. Každé úterý probíhá kontrolní den. Podle vyjádření zástupců firmy, která rekonstrukci realizuje, by se mělo vše do zahájení školního roku stihnout. To, co nás určitě bude tlačit, bude závěrečný úklid, kdy se bude muset vše uklidit dočista do čista... Mytí oken bude asi muset proběhnout až v průběhu školního roku. Budeme se snažit. :-)

 • Z průběhu rekonstrukce elektroinstalace ve škole

  V příloze pár aktuálních záběrů ze školy (pořízeno 21. 7.)... 

 • 7. 6. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • Rozhodnutí o přijetí do budoucí první třídy

  Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí do budoucí první třídy si můžete vyzvednout v kanceláři školy každý všední den od 07:00 do 15:00. Pokud si rozhodnutí z nějakého důvodu nemůžete vyzvednout osobně, zašleme Vám ho poštou na adresu, kterou jste uvedli na žádosti o přijetí.

 • Výsledky zápisu do budoucí první třídy

  Vážení rodiče,

  obdrželi jsme celkem 40 žádostí o přijetí dítěte do budoucí první třídy. Z toho 22 žádostí podali rodiče dětí z naší spádové oblasti a 18 rodiče  dětí mimo naši spádovou oblast. 

  Určitě tedy budeme moci přijmout všechny žadatele z naší pádové oblasti a budeme losovat tři zájemce mimo naši spádovou oblast. O losování požádáme školskou radu. Chceme, aby losoval někdo, kdo není zaměstnancem školy... Losování se nám možná podaří zajistit již během dneška. 

  Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí pak budou vystavena během příštího týdne. 

   

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná