• Online kurz programování zdarma

  Rádi sdílíme zajímavou nabídku. :-)

   

  Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

  zveme Vaše studenty na zájmové IT kroužky, které jsou pořádány ve spolupráci s firmou Avast, neziskovou organizací Vzdělání budoucnosti a Fakultou strojní ČVUT v Praze.

  Účastníci se naučí základy IT a programování v jazyce Python v programovacím prostředí Colab. Kurzy budou probíhat ONLINE z pohodlí domova Vašich studentů a jsou zcela ZDARMA.

  Kroužky jsou určeny primárně studentům 7. a vyšších ročníků ZŠ a všem ročníkům SŠ a gymnázií, kteří mají zájem o „Vzdělání budoucnosti“ jako je IT a komunikace s PC. Vše bude probíhat pod dohledem zkušených pedagogů.

  ONLINE Projektové dny se konají ve dnech 25. 1., 26. 1., 27. 1. a 29. 1. 2021.

  Prosíme Vás o nabídnutí těchto kroužků Vašim žákům. Studenti se mohou přihlašovat na www.vzdelanibudoucnosti.cz/krouzky .

  V příloze posíláme také newsletter s detailními informacemi ohledně registrace a programu pro všechny dny kurzu.

  Pokud si přejete sdílet FB post, tak můžete tento: https://www.facebook.com/vzdelanibudoucnosti/posts/744227276222028

  V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

  Děkuji a přeji hezký den,

  Ing. Kristýna Čermáková
  Fakulta strojní ČVUT v Praze
  PR a Propagace
  Technická 4, Praha 6
  Tel.: 777 723 603

 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka

  Soutěž o nejhezčího sněhuláka

  Jako vítěze v soutěži o nejhezčího sněhuláka vybral školní žákovský parlament toho, kterého vytvořili Sam a Filip. Gratulujeme a všem zájemcům přejeme do konce zimy ještě mnoho sněhuláků a sněhuláčic. 

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Novoroční přání

  Novoroční přání

  Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a štěstí. Ať Vaše úsměvy nejsou trpké, ať Vás míjejí mrzutosti, a když už Vás neminou, tedy ať se je daří vyřešit k Vaší spokojenosti. Nechť se všechny Vaše věci dějí nejlépe, jak mohou.

 • Organizace výuky od 4. ledna 2020 do odvolání

  4. 1. 2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  z rozhodnutí vlády České republiky se oblast školství bude minimálně do 10. ledna řídit opatřeními odpovídajícími stupni 5 systému PES pro školství.

  Co to konkrétně znamená pro provoz základní školy?

  Žáci 1. a 2. ročníku budou chodit do školy. Rozvrh hodin stanoví paní třídní učitelky a bude k dispozici na EduPage. Paní učitelky Vás budou také informovat o přesném čase, ve kterém budou před školou vyzvedávat své třídy. Úpravy rozvrhu jsou minimální a zohledňují již delší dobu platný zákaz sportovních a pohybových aktivit ve škole a rovněž zákaz zpěvu. Školní družina pro žáky první a druhých tříd budou v provozu, a to včetně ranní družiny. Platí zásada homogenity, musíme tedy zajistit, aby nedocházelo k setkávání žáků různých tříd – to platí pro celou dobu od příchodu žáků do školy až po jejich odchod (tedy i pro školní družinu a výdej obědů). Všechny osoby ve škole musí mít po celou dobu přítomnosti zde ústa a nos zakryty rouškou (hygienická stanice v případě žáků striktně zamítla ochranné štíty jako alternativu k roušce).

  Žáci ostatních ročníků (3. – 9.) se budou vzdělávat distančně. Synchronní online výuka bude probíhat stejně jako na podzim. Každá třída/ vzdělávací skupina má na Googlu vytvořen prostor pro videokonferenci. Nově vložíme odkaz na tyto místnosti také přímo do třídních knih – žák se může do patřičné místnosti dostat kliknutím na ikonu kamery u názvu hodiny. Do něho se žák/žákyně přihlásí a setrvá v jedné virtuální místnosti po celou dobu online synchronního rozvrhu (v místnosti se dle rozvrhu střídají vyučující). Začátek vyučovacích hodin je stejný jako při prezenční výuce – to je nutné pro situaci, až se vrátíme k rotační výuce – aby mohli vyučující střídavě učit prezenčně i distančně a nedocházelo ke zmatkům. Začátky a konce vyučovacích hodin jsou viditelné v systému EduPage, pro jistotu je ale přikládám:

  • 1. hodina:           08:00 – 08:45
  • 2. hodina:           09:00 – 09:45
  • 3. hodina:           10:05 – 10:50
  • 4. hodina:           11:00 – 11:45
  • 5. hodina:           11:55 – 12:40
  • 6. hodina:           12:50 – 13:35

   Abychom předešli případným nedorozuměním, připomínám, že účast na distanční výuce je povinná. To se netýká pouze synchronní online výuky, ale distanční výuky jako celku – tedy také zadávaných prací asynchronně (žák je plní v čase mimo synchronní online hodiny). V případě, že je žák nemocen a nemůže se účastnit distanční výuky, je třeba ho řádně omluvit stejně jako v případě nepřítomnosti na výuce prezenční.  Individuální konzultace žáků 3. – 9. ročníku ve škole jsou možné (termín je třeba domluvit s konkrétním vyučujícím).

  Školní jídelna

  Paní vedoucí školní jídelny automaticky přihlásí k odběru obědů všechny žáky 1. a 2. ročníku, tedy ty žáky, kteří budou mít prezenční výuku a kteří mají obědy zaplacené (pokud tedy prvňák, nebo druhák nepůjde do školy a nechcete si oběd odebrat, prosíme o dohlášení v e-jídelníčku). Ostatní žáky odhlásí, aby jim zbytečně nepropadaly peníze. Pokud tedy chcete odebrat oběd pro žáka 3. až 9. ročníku, musíte se k odběru přihlásit, nestačí mít obědy zaplacené. Vzhledem ke zkušenostem z jara a podzimu se tento postup jeví jako nejméně problematický. Pro přihlašování a odhlašování obědů jinak platí stejná pravidla jako běžně. Obědy pro žáky 3. až 9. ročníku, prosím, vyzvedávejte mezi 12:00 a 12:45.

 • Nabídka pomoci s distanční výukou

  Nabídka pomoci s distanční výukou

  Dnes jsme obdrželi nabídku pomoci s distanční výukou od nízkoprahového klubu Beztíže. Jedno ze sídel klbu je také v naší spádové oblasti, možná se tedy bude nabídka někomu ze žáků naší školy hodit - proto sdílíme. :-)

  Dobrý den,

  v našich nízkoprahových klubech na Praze 2, 3 a 10 nabízíme pomoc s distanční výukou a doučováním, můžeme poskytnout zdarma techniku, wifi připojení, pomoc v elektronické komunikaci s učiteli apod. V případě, že máte žáka, který má problémy s učivem, budu moc ráda, když mu předáte níže přiložený letáček. 

  Nízkoprahové kluby, kde mohou žáci najít oporu v této nelehké době nejen v oblasti vzdělávání, jsou nadále otevřeny avšak v omezené kapacitě. 

  Děkuji. 

  S pozdravem,

  Kateřina Špalková

  Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
  Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
  tel.: +420 732 504 812
  beztize.ulita.cz, Facebook


  „Bez tíže cestou k dospělosti“

 • 3. 11. 2020

  Aktualizovali jsme modul Školní jídelna

 • Obnovení provozu školní jídelny

  Dobrý den,

  vážení rodiče, kolegyně, kolegové, milí žáci, v uplynulých týdnech byla naše školní jídelna mimo provoz z důvodu pozitivního testu na Covid-19 jedné její pracovnice a karanténních opatření u dalších. Důvody pro odstavení provozu školní jídelny nyní pominuly. Pokud máte zájem o odběr obědů, je to od pondělí 2. listopadu opět možné.

  Co je k tomu zapotřebí:

  1. Obědy nebudeme objednávat automaticky všem, kteří mají předplaceno, je opravdu nutné, abyste oběd v e-jídelníčku objednali sami (na základě zkušenosti z jara totiž předpokládáme, že tuto možnost zdaleka nevyužijí všichni abonenti).

  2. Oběd na pondělí 2. 11. 2020 je třeba objednat nejpozději do zítřka, to jest do pátku 30. října do 13:00. Ostatní obědy je pak možné objednávat v běžných termínech.

  Obědy budeme vydávat do vlastních boxů (krabiček).

  Zatím předpokládáme výdej obědů mezi 12:00 a 13:00. Čas a organizaci výdeje upřesníme, až budeme znát přesný počet zájemců.

  Mějte se co nejlépe a na shledanou...

 • Distanční výuka od 14. 10. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci,

  jak už asi víte, "vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole." (citace z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

  Co se tedy bude nyní dít?

  • Počínaje zítřkem přechází na distanční výuku všechny třídy. (Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B již takto pracují od včerejška.)
  • Distanční vzdělávání bude podle platného rozhodnutí trvat do pátku 23. října. Poté bude následovat týden podzimních prázdnin.
  • Ve škole bychom se měli všichni sejít opět v pondělí 2. listopadu 2020.

  Jak bude distanční výuka realizována? 

  1. synchronní on-line výukou
  2. asynchronní on-line výukou,
  3. výukou bez potřeby internetu. 

  Druhý stupeň (6. až 9. ročník) už je s těmito pojmy seznámen, pro jistotu však pro všechny ještě jednou:

  Synchronní on-line výuka

  • Co to je?

  Synchronní on-line výuka znamená, že učitel/ka komunikuje se žáky v reálném čase (v daný čas sedí u jednoho počítače učitel/ka a doma (nebo jinde) sedí ve stejný čas u počítačů žáci).

  • Kolik takových hodin bude?

  Takto realizované hodiny nemají být podle doporučení ministerstva školství na druhém stupni (6. – 9. ročník) více než tři v kuse.

  Na prvním stupni (1. – 5. ročník) to může být i jen jedna hodina denně. O počtu hodin rozhodne třídní učitel/ka, který/která také může početnou třídu rozdělit do skupin a vést s nimi synchronní on-line výuku odděleně. Pevně budou zadány hodiny angličtiny tam, kde tomuto předmětu vyučuje někdo jiný než třídní.

  • Jak a kde se dozvím, na co se nachystat, jaký je rozvrh hodin?

  Rozvrh takto vedených hodin pro všechny třídy druhého stupně najdete na EduPage. (Nyní se vytváří, buďte, prosím, trpěliví.)

  Rozvrh hodin předmětu Anglický jazyk na prvním stupni bude rovněž zadán napevno v EduPage.  

  • Jak se na tyto hodiny přihlásím?

  Do zítřka (je třeba do jednotlivých virtuálních místností pozvat žáky jednotlivých tříd, to chvíli potrvá) dostanou žáci všech tříd na mailovou adresu, kterou nahlásili ve škole, odkaz a pozvánku na „videokonferenci“ na které bude tato výuka probíhat. (Pro 6. B, 7. B, 8. B a 9. B zůstává adresa, na které se scházíte od včerejška.) Žák se přihlásí a všechny hodiny se odehrají na jedné adrese, v jedné virtuální místnosti, střídat se v této místnosti budou vyučující. Po celou dobu distanční výuky bude pro třídu fungovat stejná adresa videokonference.

  Prezenci kontroluje učitel snadno - vidí, kdo je přítomen a kdo ne.

  Asynchronní on-line výuka

  Asynchronní výuka bude probíhat přes EduPage a znamená, že učitel/ka zadá učivo, zveřejní prezentaci, výukové video a podobně a případně zadá nějaký úkol. Je zcela na žákovi, kdy si materiály prostuduje, úkol vypracuje. Musí však úkoly splnit v zadaném termínu. Pokud tak neučiní, bude to považováno za zameškanou hodinu (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). Samozřejmě má možnost ozvat se včas vyučující/mu a požádat o vysvětlení, konzultaci, atd. - v tom případě samozřejmě absence nehrozí. (Upozornění - systém EduPage umožňuje učitelům monitorovat/kontrolovat, kteří žáci si zadání otevřeli a jak s ním, pracovali...)

  Výuka bez potřeby počítače

  Jedná se o zadávání vypracování úkolů z učebnice, pracovních sešitů, pracovních listů, projektových úkolů atd. Tyto úkoly lze zadat přes platformu EduPage, těm, kteří by zůstali bez možnosti připojení na internet, je možno zadat i telefonicky. V prvním nadzemním podlaží opět vytvoříme prostor pro ukládání a vyzvedávání těchto tištěných materiálů.  

  Ve třídách, ve kterých již distanční výuka probíhá, to nyní docela funguje, takže věříme, že stejně to bude fungovat i v těch ostatních třídách.

  Školní jídelna

  Provoz školní jídelny bude zrušen, vedoucí školní jídelny zruší v e-jídelníčku všem strávníkům všechny přihlášené obědy od zítřka, tj. od 14. 10. 2020 až do předpokládaného termínu obnovení provozu, tj. do konce října 2020. Peníze tedy bude možné použít k úhradě obědů v dalším období.

  Školní družina

  Provoz školní družiny je v období 14. 10 – 1. 11. 2020 přerušen v plném rozsahu.

 • Týdenní plán školy 12. - 18. 10. 2020

 • Střídavá výuka na druhém stupni naší základní školy

  Vážení rodiče, milí žáci,
  dnes přišlo škole datovou schránkou oficiální vládní rozhodnutí o změně organizace vyučování na druhém stupni základních škol.
  V naší škole bude střídavá výuka probíhat následovně:

  V týdnu od 12. do 16. října budou do školy chodit žáci tříd 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Pro žáky ostatních tříd druhého stupně (6.B, 7.B, 8.B, 9.B) bude výuka probíhat distančně. 

  V týdnu od 19. do 23. října budou do školy chodit žáci tříd 6.B, 7.B, 8.B, 9.B. Pro žáky ostatních tříd druhého stupně (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) bude výuka probíhat distančně. 

  Pro ty žáky, kteří budou chodit do školy, se toho mnoho nemění. Může se stát, že vzhledem k potřebě zajištění on-line výuky dojde k drobným úpravám rozvrhu hodin, ty by byly viditelné na EduPage.

  Jak bude vypadat vzdělávání těch, kteří zůstanou doma? 
  Bude realizováno třemi formami:
  1. synchronní on-line výukou
  2. asynchronní on-line výukou,
  3. výukou bez potřeby internetu. 

  ad 1. Synchronní on-line výuka znamená, že učitel/ka komunikuje se žáky v reálném čase (v daný čas sedí u jednoho počítače učitel/ka a doma (nebo jinde) sedí ve stejný čas u počítačů žáci). Takto realizované hodiny nemají být podle doporučení ministerstva školství více než tři v kuse. V tuto chvíli rozvrh těchto hodin připravuje pan zástupce Martinovský. Během víkendu dostanou žáci na mailovou adresu, kterou nahlásili ve škole, odkaz na tuto výuku. Žák se přihlásí a všechny hodiny se odehrají na jedné adrese, v jedné virtuální místnosti, střídat se v této místnosti budou vyučující. Prezenci kontroluje učitel snadno - vidí, kdo je přítomen a kdo ne.

  ad 2. Asynchronní výuka bude probíhat přes EduPage a znamená, že učitel/ka zadá učivo, zveřejní prezentaci, výukové video a podobně a případně zadá nějaký úkol. Je zcela na žákovi, kdy si materiály prostuduje, úkol vypracuje. Musí však úkoly splnit v zadaném termínu. Pokud tak neučiní, bude to považováno za zameškanou hodinu (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). Samozřejmě má možnost ozvat se včas vyučující/mu a požádat o vysvětlení, konzultaci, atd. - v tom případě samozřejmě absence nehrozí. (Upozornění - systém EduPage umožňuje učitelům monitorovat/kontrolovat, kteří žáci si zadání otevřeli a jak s ním, pracovali...)

  ad 3. Jedná se o zadávání vypracování úkolů z učebnice, pracovních sešitů, pracovních listů, projektových úkolů atd. Také tyto úkoly budou zadávány přes platformu EduPage, ale jejich odevzdání se bude většinou předpokládat až po návratu žáků do školních lavic. 

  Vypadá to možná na první pohled složitě, ale vzhledem k tomu, že se zatím jedná pouze o jeden týden takto vedené výuky, tak by se to mělo dát zvládnout, zvláště pak s vidinou týdenních podzimních prázdnin, které po čtrnácti dnech žákům nastanou (učitelé se budou v tomto prodlouženém volnu vzdělávat, domlouváme školení na různá pedagogická i technická témata).

  Co se týká školní jídelny - dovedeme si představit, že nově vzniklá situace může rodiny poměrně významně zatěžovat, proto nabízíme možnost vyzvedávání obědů žáky v distančním vzdělávání buď formou odnesení jídla v potravinové krabičce (v boxu obdobně jako v restauraci), nebo klasickém nosiči. Máte-li zájem o využití této možnosti, napište, prosím, co nejdříve mail na adresu reditel@vratislavova.cz (stačí napsat: Syn, dcera bude odebírat oběd i po dobu distanční výuky. Jde o zajištění dostatečného množství boxů na jídlo. Pokud zájem nemáte, není třeba nic psát.) Pro výdej tímto způsobem vyhradíme zvláštní čas, aby nedocházelo k porušování onoho vládního rozhodnutí. Pokud zajistíte obědy svým dětem jinak, NEZAPOMEŃTE, PROSÍM, ODHLÁSIT NA DOBU DISTANČNÍ VÝUKY OBĚDY Z E-JIDELNÍČKU, ABY ZBYTEČNĚ NEPROPADLY PENÍZE. Moc prosíme, udělejte tak co nejdříve. 

  Pokud dojde k jakékoliv změně, upřesnění, apod., budeme Vás ihned informovat.

  Buďte, prosím, všichni zdrávi a na shledanou,
  Jiří Trunda 

 • Angličtina všemi smysly v 6. ročníku

  Cizí jazyk - to nemusí být jen biflování slovíček - vizte odkaz.   :-)

 • Můj soused netopýr

  Naši nejmladší (žáci první třídy) tvořili obrázky k projektu Můj soused netopýr. Pár jich vybíráme pro ukázku. Pěkné, ne? :-)

 • 6. 10. 2020

  Aktualizovali jsme modul Školní jídelna

 • Týdenní plán 5. - 11. října 2020

  Týdenní plán naleznete v příloze.

 • 26. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • 21. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • Zpřísnění protiepidemiologických opatření

  Ministr zdravotnictví České republiky oznámil, že s platností od pátku 18. září budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. V praxi základní školy to znamená, že žáci všech tříd od šestého do devátého ročníku ročníku budou mít rouškou zakrytý nos a ústa po celou dobu své přítomnosti ve škole. Povinnost se samozřejmě vztahuje také na pedagogický i nepedagogický personál. Žáci prvního až pátého ročníku mají povinnost mít nasazenu roušku při pohybu ve společných prostorách (stejně jako doposud).Samozřejmě i nadále budeme pravidelně intenzivně větrat a povedeme všechny žáky k pravidelnému mytí rukou mýdlem a budeme se snažit omezit kontakt mezi žáky různých vzdělávacích skupin.

  Celý text mimořádného opatření najdete v příloze této zprávy.

 • Týdenní plán 14. - 20. září 2020

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná