• Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Nabídka pomoci s distanční výukou

  Nabídka pomoci s distanční výukou

  Dnes jsme obdrželi nabídku pomoci s distanční výukou od nízkoprahového klubu Beztíže. Jedno ze sídel klbu je také v naší spádové oblasti, možná se tedy bude nabídka někomu ze žáků naší školy hodit - proto sdílíme. :-)

  Dobrý den,

  v našich nízkoprahových klubech na Praze 2, 3 a 10 nabízíme pomoc s distanční výukou a doučováním, můžeme poskytnout zdarma techniku, wifi připojení, pomoc v elektronické komunikaci s učiteli apod. V případě, že máte žáka, který má problémy s učivem, budu moc ráda, když mu předáte níže přiložený letáček. 

  Nízkoprahové kluby, kde mohou žáci najít oporu v této nelehké době nejen v oblasti vzdělávání, jsou nadále otevřeny avšak v omezené kapacitě. 

  Děkuji. 

  S pozdravem,

  Kateřina Špalková

  Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
  Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
  tel.: +420 732 504 812
  beztize.ulita.cz, Facebook


  „Bez tíže cestou k dospělosti“

 • 3. 11. 2020

  Aktualizovali jsme modul Školní jídelna

 • Obnovení provozu školní jídelny

  Dobrý den,

  vážení rodiče, kolegyně, kolegové, milí žáci, v uplynulých týdnech byla naše školní jídelna mimo provoz z důvodu pozitivního testu na Covid-19 jedné její pracovnice a karanténních opatření u dalších. Důvody pro odstavení provozu školní jídelny nyní pominuly. Pokud máte zájem o odběr obědů, je to od pondělí 2. listopadu opět možné.

  Co je k tomu zapotřebí:

  1. Obědy nebudeme objednávat automaticky všem, kteří mají předplaceno, je opravdu nutné, abyste oběd v e-jídelníčku objednali sami (na základě zkušenosti z jara totiž předpokládáme, že tuto možnost zdaleka nevyužijí všichni abonenti).

  2. Oběd na pondělí 2. 11. 2020 je třeba objednat nejpozději do zítřka, to jest do pátku 30. října do 13:00. Ostatní obědy je pak možné objednávat v běžných termínech.

  Obědy budeme vydávat do vlastních boxů (krabiček).

  Zatím předpokládáme výdej obědů mezi 12:00 a 13:00. Čas a organizaci výdeje upřesníme, až budeme znát přesný počet zájemců.

  Mějte se co nejlépe a na shledanou...

 • Distanční výuka od 14. 10. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci,

  jak už asi víte, "vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole." (citace z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

  Co se tedy bude nyní dít?

  • Počínaje zítřkem přechází na distanční výuku všechny třídy. (Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B již takto pracují od včerejška.)
  • Distanční vzdělávání bude podle platného rozhodnutí trvat do pátku 23. října. Poté bude následovat týden podzimních prázdnin.
  • Ve škole bychom se měli všichni sejít opět v pondělí 2. listopadu 2020.

  Jak bude distanční výuka realizována? 

  1. synchronní on-line výukou
  2. asynchronní on-line výukou,
  3. výukou bez potřeby internetu. 

  Druhý stupeň (6. až 9. ročník) už je s těmito pojmy seznámen, pro jistotu však pro všechny ještě jednou:

  Synchronní on-line výuka

  • Co to je?

  Synchronní on-line výuka znamená, že učitel/ka komunikuje se žáky v reálném čase (v daný čas sedí u jednoho počítače učitel/ka a doma (nebo jinde) sedí ve stejný čas u počítačů žáci).

  • Kolik takových hodin bude?

  Takto realizované hodiny nemají být podle doporučení ministerstva školství na druhém stupni (6. – 9. ročník) více než tři v kuse.

  Na prvním stupni (1. – 5. ročník) to může být i jen jedna hodina denně. O počtu hodin rozhodne třídní učitel/ka, který/která také může početnou třídu rozdělit do skupin a vést s nimi synchronní on-line výuku odděleně. Pevně budou zadány hodiny angličtiny tam, kde tomuto předmětu vyučuje někdo jiný než třídní.

  • Jak a kde se dozvím, na co se nachystat, jaký je rozvrh hodin?

  Rozvrh takto vedených hodin pro všechny třídy druhého stupně najdete na EduPage. (Nyní se vytváří, buďte, prosím, trpěliví.)

  Rozvrh hodin předmětu Anglický jazyk na prvním stupni bude rovněž zadán napevno v EduPage.  

  • Jak se na tyto hodiny přihlásím?

  Do zítřka (je třeba do jednotlivých virtuálních místností pozvat žáky jednotlivých tříd, to chvíli potrvá) dostanou žáci všech tříd na mailovou adresu, kterou nahlásili ve škole, odkaz a pozvánku na „videokonferenci“ na které bude tato výuka probíhat. (Pro 6. B, 7. B, 8. B a 9. B zůstává adresa, na které se scházíte od včerejška.) Žák se přihlásí a všechny hodiny se odehrají na jedné adrese, v jedné virtuální místnosti, střídat se v této místnosti budou vyučující. Po celou dobu distanční výuky bude pro třídu fungovat stejná adresa videokonference.

  Prezenci kontroluje učitel snadno - vidí, kdo je přítomen a kdo ne.

  Asynchronní on-line výuka

  Asynchronní výuka bude probíhat přes EduPage a znamená, že učitel/ka zadá učivo, zveřejní prezentaci, výukové video a podobně a případně zadá nějaký úkol. Je zcela na žákovi, kdy si materiály prostuduje, úkol vypracuje. Musí však úkoly splnit v zadaném termínu. Pokud tak neučiní, bude to považováno za zameškanou hodinu (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). Samozřejmě má možnost ozvat se včas vyučující/mu a požádat o vysvětlení, konzultaci, atd. - v tom případě samozřejmě absence nehrozí. (Upozornění - systém EduPage umožňuje učitelům monitorovat/kontrolovat, kteří žáci si zadání otevřeli a jak s ním, pracovali...)

  Výuka bez potřeby počítače

  Jedná se o zadávání vypracování úkolů z učebnice, pracovních sešitů, pracovních listů, projektových úkolů atd. Tyto úkoly lze zadat přes platformu EduPage, těm, kteří by zůstali bez možnosti připojení na internet, je možno zadat i telefonicky. V prvním nadzemním podlaží opět vytvoříme prostor pro ukládání a vyzvedávání těchto tištěných materiálů.  

  Ve třídách, ve kterých již distanční výuka probíhá, to nyní docela funguje, takže věříme, že stejně to bude fungovat i v těch ostatních třídách.

  Školní jídelna

  Provoz školní jídelny bude zrušen, vedoucí školní jídelny zruší v e-jídelníčku všem strávníkům všechny přihlášené obědy od zítřka, tj. od 14. 10. 2020 až do předpokládaného termínu obnovení provozu, tj. do konce října 2020. Peníze tedy bude možné použít k úhradě obědů v dalším období.

  Školní družina

  Provoz školní družiny je v období 14. 10 – 1. 11. 2020 přerušen v plném rozsahu.

 • Týdenní plán školy 12. - 18. 10. 2020

 • Střídavá výuka na druhém stupni naší základní školy

  Vážení rodiče, milí žáci,
  dnes přišlo škole datovou schránkou oficiální vládní rozhodnutí o změně organizace vyučování na druhém stupni základních škol.
  V naší škole bude střídavá výuka probíhat následovně:

  V týdnu od 12. do 16. října budou do školy chodit žáci tříd 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Pro žáky ostatních tříd druhého stupně (6.B, 7.B, 8.B, 9.B) bude výuka probíhat distančně. 

  V týdnu od 19. do 23. října budou do školy chodit žáci tříd 6.B, 7.B, 8.B, 9.B. Pro žáky ostatních tříd druhého stupně (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) bude výuka probíhat distančně. 

  Pro ty žáky, kteří budou chodit do školy, se toho mnoho nemění. Může se stát, že vzhledem k potřebě zajištění on-line výuky dojde k drobným úpravám rozvrhu hodin, ty by byly viditelné na EduPage.

  Jak bude vypadat vzdělávání těch, kteří zůstanou doma? 
  Bude realizováno třemi formami:
  1. synchronní on-line výukou
  2. asynchronní on-line výukou,
  3. výukou bez potřeby internetu. 

  ad 1. Synchronní on-line výuka znamená, že učitel/ka komunikuje se žáky v reálném čase (v daný čas sedí u jednoho počítače učitel/ka a doma (nebo jinde) sedí ve stejný čas u počítačů žáci). Takto realizované hodiny nemají být podle doporučení ministerstva školství více než tři v kuse. V tuto chvíli rozvrh těchto hodin připravuje pan zástupce Martinovský. Během víkendu dostanou žáci na mailovou adresu, kterou nahlásili ve škole, odkaz na tuto výuku. Žák se přihlásí a všechny hodiny se odehrají na jedné adrese, v jedné virtuální místnosti, střídat se v této místnosti budou vyučující. Prezenci kontroluje učitel snadno - vidí, kdo je přítomen a kdo ne.

  ad 2. Asynchronní výuka bude probíhat přes EduPage a znamená, že učitel/ka zadá učivo, zveřejní prezentaci, výukové video a podobně a případně zadá nějaký úkol. Je zcela na žákovi, kdy si materiály prostuduje, úkol vypracuje. Musí však úkoly splnit v zadaném termínu. Pokud tak neučiní, bude to považováno za zameškanou hodinu (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). Samozřejmě má možnost ozvat se včas vyučující/mu a požádat o vysvětlení, konzultaci, atd. - v tom případě samozřejmě absence nehrozí. (Upozornění - systém EduPage umožňuje učitelům monitorovat/kontrolovat, kteří žáci si zadání otevřeli a jak s ním, pracovali...)

  ad 3. Jedná se o zadávání vypracování úkolů z učebnice, pracovních sešitů, pracovních listů, projektových úkolů atd. Také tyto úkoly budou zadávány přes platformu EduPage, ale jejich odevzdání se bude většinou předpokládat až po návratu žáků do školních lavic. 

  Vypadá to možná na první pohled složitě, ale vzhledem k tomu, že se zatím jedná pouze o jeden týden takto vedené výuky, tak by se to mělo dát zvládnout, zvláště pak s vidinou týdenních podzimních prázdnin, které po čtrnácti dnech žákům nastanou (učitelé se budou v tomto prodlouženém volnu vzdělávat, domlouváme školení na různá pedagogická i technická témata).

  Co se týká školní jídelny - dovedeme si představit, že nově vzniklá situace může rodiny poměrně významně zatěžovat, proto nabízíme možnost vyzvedávání obědů žáky v distančním vzdělávání buď formou odnesení jídla v potravinové krabičce (v boxu obdobně jako v restauraci), nebo klasickém nosiči. Máte-li zájem o využití této možnosti, napište, prosím, co nejdříve mail na adresu reditel@vratislavova.cz (stačí napsat: Syn, dcera bude odebírat oběd i po dobu distanční výuky. Jde o zajištění dostatečného množství boxů na jídlo. Pokud zájem nemáte, není třeba nic psát.) Pro výdej tímto způsobem vyhradíme zvláštní čas, aby nedocházelo k porušování onoho vládního rozhodnutí. Pokud zajistíte obědy svým dětem jinak, NEZAPOMEŃTE, PROSÍM, ODHLÁSIT NA DOBU DISTANČNÍ VÝUKY OBĚDY Z E-JIDELNÍČKU, ABY ZBYTEČNĚ NEPROPADLY PENÍZE. Moc prosíme, udělejte tak co nejdříve. 

  Pokud dojde k jakékoliv změně, upřesnění, apod., budeme Vás ihned informovat.

  Buďte, prosím, všichni zdrávi a na shledanou,
  Jiří Trunda 

 • Angličtina všemi smysly v 6. ročníku

  Cizí jazyk - to nemusí být jen biflování slovíček - vizte odkaz.   :-)

 • Můj soused netopýr

  Naši nejmladší (žáci první třídy) tvořili obrázky k projektu Můj soused netopýr. Pár jich vybíráme pro ukázku. Pěkné, ne? :-)

 • 6. 10. 2020

  Aktualizovali jsme modul Školní jídelna

 • Týdenní plán 5. - 11. října 2020

  Týdenní plán naleznete v příloze.

 • 26. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • 21. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • Zpřísnění protiepidemiologických opatření

  Ministr zdravotnictví České republiky oznámil, že s platností od pátku 18. září budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. V praxi základní školy to znamená, že žáci všech tříd od šestého do devátého ročníku ročníku budou mít rouškou zakrytý nos a ústa po celou dobu své přítomnosti ve škole. Povinnost se samozřejmě vztahuje také na pedagogický i nepedagogický personál. Žáci prvního až pátého ročníku mají povinnost mít nasazenu roušku při pohybu ve společných prostorách (stejně jako doposud).Samozřejmě i nadále budeme pravidelně intenzivně větrat a povedeme všechny žáky k pravidelnému mytí rukou mýdlem a budeme se snažit omezit kontakt mezi žáky různých vzdělávacích skupin.

  Celý text mimořádného opatření najdete v příloze této zprávy.

 • Týdenní plán 14. - 20. září 2020

 • Od zítřka do školy v roušce!!!

  Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, milí žáci,

  dnešním rozhodnutím ministra zdravotnictví o zavedení povinnosti nosit ochranné prostředky ( dýchacích cest - nosu a úst ve vnitřních prostorách všech budov již od zítřka, to je od 10. 9.2020, se platnost avizované nutnosti nosit roušky ve společných prostorech školy uspíšila. Proto prosíme - již zítra do školy vstupujte do školy s nasazeným respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, ochranným štítem, nebo jiným prostředkem. 

  Ostatní záležitosti zůstávají v platnosti i nadále (zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy kromě vestibulu, nutnost umisťovat žáky s příznaky infekční nemoci do izolace, atd. - viz dnešní i včerejší hromadný mail.

  Prosíme rodiče, zejména těch nejmladších žáků a žákyň, aby se ujistili, že děti vědí, kde roušku/roušky, nebo jiné prostředky v aktovce mají. Hlavně ti menší by mohli být nešťastní a propadat panice, když by roušku nenašli na první pokus...

  Opravdu máme nějakou zásobu roušek a můžeme případně pomoci, nikdo z toho nebude dělat vědu. Jde ale o to, že naše zásoba je omezená... 

  Ministr zdravotnictví uvedl, že ještě během dne budou zveřejněny nějaké podrobnosti. Nevíme, zda se budou týkat také chodu škol, v tuto chvíli žádné další pokyny nemáme, a proto žádná omezení nechystáme.

  Hodně zdraví!

  Jiří Trunda, ředitel školy

 • 7. 9. 2020

  Aktualizovali jsme modul Týdenní plány

 • Úspěšnost našich žáků

  Z Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), které zajišťuje také jednotné přijímací zkoušky na střední školy, jsme dostali informaci o tom, jak v letošních přijímačkách uspěli naši žáci ve srovnání s celorepublikovým průměrem. A není to vůbec špatné!

  V obou sledovaných předmětech, tedy v češtině i v matematice, dosáhli naši žáci nadprůměrného výsledku, a to jak loňští páťáci hlásící se na osmiletá gymnázia, tak deváťáci hlásící se na čtyřleté střední školy.

  Přitom v matematice dosáhli naši páťáci dokonce o 16,5% a deváťáci o 14,1% lepší výsledky ve srovnání s průměrem, kterého dosáhli v souhrnu všichni uchazeči o stejné studium v rámci České republiky. 

  V češtině pak jde v případě páťáků o 7,6% a v případě deváťáků o 2,5% lepší výsledky ve srovnání s průměrem v celé České republice.

  (Zjednodušenou tabulku najdete v příloze.)

   

 • Upozornění na nefunkční pevnou telefonní linku

  Dobrý den, v souvislosti se stále probíhající rekonstrukcí slaboproudých systémů ve škole nebude až do konce týdne funkční pevná telefonní linka. V případě potřeby, prosím, volejte na mobil - 731 287 833.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná