Termíny schůzek Zápisy ze schůzek Členové školního parlamentu Parlamentní akce

Školní parlament

Zápisy ze schůzek

Schůzka 9.5.2022 - 100% docházka

Stávající úkoly:

 • Ledolamky (drobné, pohybové a jiné hry) si pro nás připravila Ráchel a Lucka, naučili jsme se honěnou Na kočku a myš; příště (30.5. po škole v přírodě) si zahrajeme hry připravené Šimonem

 ze 6.B

 • Připomněli jsme si následující soutěže a úkoly:
 1. Divočák aneb prase v lese (odevzdej do 16.5.)
 2. Příprava a organizace T-mobil běhu dne 22.6. – Dája z 8.A

Různé:

 • třída 8.A má zájem o uskutečnění besedy na téma zdravé stravování dne 7.6. od 9,00 hodin...
 • POZOR: Další schůzka parlamentu se koná během vyučování – dne 30.5. od 10,30 hodin. Sraz je u vchodových dveří a odcházíme na setkání a prohlídku radnice MČ Praha 2

Schůzka 2.5.2022

Stávající úkoly:

 • Dokončili jsme kresbu tužkou -  historie Vyšehradu  na stěně u šaten v suterénu školy; pan ředitel slíbil, že nalezne nějakého odborníka, který návrh provede nesmazatelně ;)
 • Ledolamky (drobné, seznamovací a jiné hry) si pro nás tentokrát zapomněla připravit

Nela a Veronika, tak doufáme, že Ráchel a Lucka nám to příště vynahradí a nezapomenou!

 • Připomněli jsme si následující soutěže a úkoly:
 1. Divočák aneb prase v lese (odevzdej do 16.5.)
 2. Příprava a organizace T-mobil běhu dne 22.6. – Dája z 8.A

Různé:

 • Předání návrhu termínů besed o zdravém stravování v naší jídelně
 • Do všech pater školy byly instalovány nové koše na třídění plastový odpad
 • Další schůzka parlamentu se koná 9.5. od 14,00 hodin, sraz u vchodových dveří

Schůzka 25.4.2022

Stávající úkoly:

 • Pokračujeme kresbu tužkou podle Maruščina nákresu s  historií Vyšehradu  na stěnu u šaten v suterénu školy
 • Ledolamky (drobné, seznamovací a jiné hry) si pro nás připravují:

25.4. – Adéla (hrajeme si městečko Palermo)

na 2.5. – si pro nás hry připravuje Nela a Veronika

 • Připomněli jsme si následující soutěže a úkoly:
 1. Svět očima dětí (prevence sociálně patologikých jevů, odevzdej do 9.5.)
 2. Divočák aneb prase v lese (odevzdej do 16.5.)

Příprava a organizace T-mobil běhu dne 22.6. – Dája z 8.A

Různé:

 • Třída 8.A by ráda domluvila nový termín na neuskutečněnou besedu o zdravém stravování v naší jídelně
 • Další schůzka parlamentu se koná 2.5. od 14,00 hodin

Schůzka 11.4.2022

Stávající úkoly:

 • Pokračujeme tužkou podle Maruščina nákresu s kresbou historie Vyšehradu  na stěnu u šaten v suterénu školy
 • Tajná volba předsedy školního parlamentu.

           64%  hlasů byla předsedkyní zvolena Dája Pompošová,  místopředsedkyní byla zvolena Adéla Houšková

 • Ledolamky (drobné, seznamovací a jiné hry) si pro nás připraví:

25.4. – Adéla

2.5. – Nela a Veronika

9.5. – Ráchel a Lucka

16.5. - Šimon

 • Připomněli jsme si následující soutěže:
 1. Jak pomáhá ombudsman dětem? (povídka, video, plakát nebo koláž odevzdej do 18.4.)
 2. Svět očima dětí (prevence sociálně patologikých jevů odevzdej do 9.5.)
 3. Divočák aneb prase v lese (odevzdej do 16.5.) 
 • Příprava a organizace T-mobil běhu dne 22.6. – Dája z 8.A
 • Další schůzka parlamentu se koná po Velikonocích, dne 25.4. od 14,00 hodin

Schůzka 4.4.2022

Stávající úkoly:

 • Pokračujeme podle Maruščina nákresu s kresbou historie Vyšehradu  na stěnu u šaten v suterénu školy
 • Kandidáti  na předsedu školního parlamentu jsou: Viky Slanařová, Dája Pompošová, Julie Martinková, Adéla Houšková a Josh Břeský
 • Vybrali jsme barevné logo školního parlamentu
 • příští ledolamku si připraví Dája
 • Připomněli jsme si následující soutěže:
 1. Jak pomáhá ombudsman dětem? (povídka, video, plakát nebo koláž odevzdej do 18.4.)
 2. Svět očima dětí (prevence sociálně patologikých jevů odevzdej do 9.5.)
 • Příprava a organizace T-mobil běhu dne 22.6. – Dája z 8.A ...
 • Další schůzka parlamentu se koná 11.4. od 14,00 hodin

Schůzka 28. 3.2022

 • Dnes jsme se věnovali vyhodnocení soutěže pro I.stupeň Třídění může být zábava
 • Začali jsme dle Maruščina nákresu (obdrželi jej všichni členové) kreslit na stěnu u šaten v suterénu školy obrázek historie Vyšehradu
 • úkol všech stávajících (i nepřítomných) členů do 4.4.:
 1. Rozmysli si, zda bys kandidoval na předsedu školního parlamentu (čím bys jako předseda parlamentu pomáhal zlepšovat naši školu)
 2. Navrhni, kdo by podle Tebe byl vhodným kandidátem na předsedu školního parlamentu a proč.
 • příště: Sebastian Navrátil – ledolamky
 • Připomněli jsme si následující soutěže:
 1. Jak pomáhá ombudsman dětem? (povídka, video, plakát nebo koláž odevzdej do 18.4.)
 2. Svět očima dětí (prevence sociálně patologikých jevů odevzdej do 9.5.)
 • Příprava a organizace T-mobil běhu dne 22.6. – Dája z 8.A
 • nápad ze třídy 7.B:

obnovit „schránku důvěry“ – neboli připomínek ke stravování a k životu školy (projednat její umístění) v jídelně i na chodbě

   • nápad od kuchařek:

pořídit popelnici na nápojové kartony (velké množství obalů nejen ve školní kuchyni, ale i zlepšení recyklace obalů od školních mlíček)

   • nápad, na který bychom výhledově neměli zapomenout: Natočit video s představením školního parlamentu (Josh + Šimon, kamera Sebastian + Dája

Další schůzka parlamentu se koná 4.4. od 14,00 hodin

 

Schůzka 21. 3.2022

Organizace soutěže pro děti "Tříděni může být zábava".

Schůzka 14. 3.2022

Stávající úkoly pro členy:

 • Dnes jsme se věnovali zejména přípravě soutěže Třídění může být zábava ve třídění druhotných surovin pro I.stupeň.

Soutěž v třídění papíru na 21.3. od 14 do 15 hodin připravují: Pilipová + Houšková, plasty Dováleová + Oršulová; nápojové kartony Nguyen + Matásková, elektro odpadem se bude zabývat Balog + Mlynský a tříděním kovů: zástupci 4.B a Navrátil. Organizaci celé akce se bude věnovat tým: Adamčíková, Staňková, Pompošová - vyvěšení plakátu, Adéla připraví na soutěž „bodovací tabulku“ = startovní lístek. Domluvili jsme střídání tříd (viz příloha k zápisu) při soutěži.

 • Vyhlásili jsme si následující soutěže:
 1. Jak pomáhá ombudsman dětem? (povídka, video, plakát nebo koláž odevzdej do 18.4.)
 2. Svět očima dětí (prevence sociálně patologikých jevů odevzdej do 9.5.)

Schůzka 28.2. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 •  trvá -  Maruška Matásková, postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 •  diskuse o tom, jaká by byla příjemná odměna za celoroční aktivní účast pro parlamenťáky:

mikiny nebo plátěné tašky s potiskem, případně pevné sešity na zapisování schůzek

 • Šimon a Marin – pomoc při organizaci Noci s Andersenem (připomenutí přihlášek)
 • Sebastian Navrátil – ledolamky rozpis drobných her:

14/3 Albert Király

21/3 Adéla Houšková

28.3 Lucka Tamchynová

 • Příprava soutěže Třídění může být zábava ve třídění druhotných surovin pro I.stupeň.

Na soutěž v třídění papíru se zaměřují: Pilipová + Houšková, na plasty Dováleová + Oršulová;

na nápojové kartony Nguyen + Matásková, elektro odpadem se bude zabývat Balog + Mlynský a tříděním kovů: zástupci 4.B a Navrátil. Organizaci celé akce se bude věnovat tým: Adamčíková, Staňková, Pompošová (připravují plakát, vložit do něj, že podmínkou pro zapojení dětí ze školní družiny je nahlášení zájmu dopředu; Adéla připraví na soutěž „bodovací tabulku“ = startovní lístek .

14.3. proběhne finální příprava, pravděpodobná realizace bude 21.3. (oslava jara)

 • zástupci 6.A - SIRIRI - Afrikány pro Afriku
 • nové nápady ze tříd: 

         obnovit "schránky důvěry" - v jídelně (stravování) a na chodbě (klima školy)

         popelnice na tetra packy...

 • Další schůzka parlamentu se koná po prázdninách – tedy 14.3. od 14,00 hodin

 

Schůzka 21.2. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Výtvarná soutěž VYKOUMEJ KOMIKS s Nikkarinem, termín odevzdání na parlamentu nejpozději 28.2
 • Přivítání nově zvolených zástupců do školního parlamentu.
 • Jak se daří plnit úkoly školního parlamentu?
 1. Parlament chce být vodou a napojit žíznivé. Rád by se roztekl do dalších tříd.

Podařilo se, třída 3.A nalezla své zástupce, přivítali jsme nově prvňáčky.

 1. Rádi bychom, aby v každé třídě bylo více pramínků než jeden, abychom překonali období sucha. Daří se částečně – v I.pololetí nás bylo 16, nyní je nás 24.

Pro připomenutí rekapitulace nových a probíhajících úkolů jednotlivých členů:

3.A – nově: plakát min. A3 s akcemi parlamentu

Sofie Peitzová – soutěž ve třídění druhotných surovin „Třídění může být zábava“

4.A (Nina + Gábina) – vymyslet a projednat odměnu za celoroční aktivní účast pro parlamenťáky (diskuze 28.2.)

Joshův barevný znak parlamentu školy (1.A + 1.B)

Ráchel a Lucka – pomoc při organizaci a zajištění akce Afrikány pro Afriku

Šimon a Marin – pomoc při organizaci Noci s Andersenem

7.B – školní parlament + školní časopis?

Dája Pompošová – zastupování školního parlamentu v nadřízených složkách

Sebastian Navrátil – ledolamky

Marie Matásková – výzdoba chodb v suterénu školy

Duc Anh Nguyen – vedení docházky

 •  
 •           Rozpis na přípravu drobných her:

dnes si hrajeme BANG s Gábinou

28.2. Sebastian z 8.B; další zajištění ledolamek dohodneme příště, tedy 28.2.

  • Příprava soutěže Třídění může být zábava ve třídění druhotných surovin pro I.stupeň.

Na soutěž v třídění papíru se zaměřují: Pilipová + Houšková, na plasty Dováleová + Oršulová;

na nápojové kartony Nguyen + Matásková, elektro odpadem se bude zabývat Balog + Mlynský a tříděním kovů: zástupci 4.B a Navrátil. Organizaci celé akce se bude věnovat tým: Adamčíková, Staňková, Pompošová (připravují plakát, vložit do něj, že podmínkou pro zapojení dětí ze školní družiny je nahlášení zájmu dopředu; Adéla připraví na soutěž „bodovací tabulku“ = startovní lístek .

 • Příprava Noci s Andersenem (a Ladou), která se bude konat dne 1.4.  (Šimon Mlynský připomene zajištění přihlášek)
 • Domluvit možnosti návštěvy/besedy  k práci obvodního žákovského parlamentu Prahy 2 s p. Rybárikem (Dája Pompošová)
 • Nápad, na který bychom výhledově neměli zapomenout: Natočit video s představením školního parlamentu (Josh + Šimon, kamera Sebastian + Dája)
 • Začínáme zjišťovat – zástupci 6.A, jak je to se zapojením do dlouhodobé aktivity společnosti SIRIRI - Afrikány pro Afriku (https://siriri.org/projekt/afrikany-pro-afriku/)
 • dne 28.2. bude pro nově zvolené členy školního parlamentu exkurze s prohlídkou budovy radnice MČ Praha 2, sraz u dveří školy bude v 10,25 hodin; odpolední schůzka parlamentu po obědě se koná normálně – tedy od 14,00 hodin

 

Schůzka 14.2. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu – CO S TÍM PO ½ roce UDĚLÁME?!
 • úkoly na III.čtvrtletí:
 • Výtvarná soutěže VYKOUMEJ KOMIKS s Nikkarinem, termín odevzdání na parlamentu nejpozději 28.2.
 • Pustili jsme si poděkování za zapojení do aktivity „Krabice od bot“: https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/fotogalerie/rozdavani-darku-2021/
 • Rozpis na přípravu drobných her:

           21.2. Gábina 4.A

           8.2. Sebastian z 8.B

 • Příprava soutěže Třídění může být zábava ve třídění druhotných surovin pro I.stupeň.

Dnes jsme se připravovali, jak správně třídit na: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo.

Na soutěž v třídění papíru se zaměřují: Pilipová + Houšková, na plasty Dováleová + Oršulová  + namnožit otázky (Čiháková); na nápojové kartony Nguyen + Matásková, elektro odpadem se bude zabývat Balog + Mlynský a tříděním kovů: zástupci 4.B a Navrátil. Organizaci celé akce se bude věnovat tým: Adamčíková, Staňková, Pompošová (připravují plakát, vložit do něj, že podmínkou pro zapojení dětí ze školní družiny je nahlášení zájmu dopředu; 1.A + 1.B se zeptá Danča a Terka, 3.A osloví Josh) + Adéla připraví na soutěž „bodovací tabulku“ = startovní lístek (jméno, 5 stanovišť: papír, plast, kov, nápojové kartony, elektro + políčko na doplnění počtu bodů).

 • Příprava Noci s Andersenem (a Ladou), která se bude konat dne 1.4.  (Šimon Mlynský)
 • Domluvit možnosti návštěvy/besedy  k práci obvodního žákovského parlamentu Prahy 2 s p. Rybárikem (Dája Pompošová)
 • třídnické hodiny k volbám zástupců do školního parlamentu na II.pololetí proběhnou v úterý 15.2. (CEDU), do pátku 18.2. nahlásit Janě Čihákové zvolené zástupce za svoji třídu.
 • Nezapomenout začít zjišťovat – Lukáš Balog, jak je to se zapojením do dlouhodobé aktivity společnosti SIRIRI - Afrikány pro Afriku (https://siriri.org/projekt/afrikany-pro-afriku/)
 • Příští schůzka se bude konat 21.2. od 14,00 hodin – sraz u vchodových dveří školy,
 • dne 28.2. bude pro nově zvolené členy školního parlamentu exkurze s prohlídkou budovy radnice MČ Praha 2, sraz u dveří školy bude v 10,25 hodin; odpolední schůzka parlamentu po obědě se koná normálně – tedy od 14,00 hodin

Schůzka 31.1. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Různé:
 1. Výtvarná soutěže VYKOUMEJ KOMIKS s Nikkarinem, termín odevzdání na parlamentu nejpozději 28.2.
 2. Příprava soutěže Třídění může být zábava ve třídění druhotných surovin pro I.stupeň. Na třídění papíru se zaměřují: Pilipová + Houšková, na plasty Dováleová + Oršulová; na nápojové kartony Nguyen + Matásková, elektro odpadem se bude zabývat Balog + Mlynský a tříděním kovů: zástupci 4.B a Navrátil. Organizaci celé akce se bude věnovat tým: Adamčíková, Staňková, Pompošová (připravují plakát, vložit do něj, že podmínkou pro zapojení dětí ze školní družiny je nahlášení zájmu dopředu; 1.A + 1.B se zeptá Danča a Terka, 3.A osloví Josh) + Adéla připraví na soutěž „bodovací tabulku“ = startovní lístek (jméno, 5 stanovišť: papír, plast, kov, nápojové kartony, elektro + políčko na doplnění počtu bodů). Vše mít připraveno na 14.2. (tedy hlavně plakát, bodovací tabulku, tašku na třídění plastů, kovů a elektra). 14.2. se budeme sami této tematice více věnovat, abychom byli na vedení soutěže lépe připraveni.
 • Příprava Noci s Andersenem (a Ladou), která se bude konat dne 1.4. 
 • třídnické hodiny k volbám zástupců do školního parlamentu na II.pololetí proběhnou v úterý 15.2. (po vedením CEDU)
 • hra Lidské pexeso pod vedením Adély

 

Schůzka 24.1. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Různé:
 • Školní časopis – a jak dál?
 • Ve třídách oznámit konání 10.ročníku výtvarné soutěže VYKOUMEJ KOMIKS s Nikkarinem, termín odevzdání na parlamentu nejpozději 28.2.
 • Na příštím zasedání dne 31.1. připravíme soutěž Třídění může být zábava ve třídění druhotných surovin pro I.stupeň. Příprava bude probíhat v týmech. Na třídění papíru se zaměří: Pilipová + Houšková, na plasty Dováleová + Oršulová; na nápojové kartony Nguyen + Matásková, elektro odpadem se bude zabývat Balog + Mlynský a tříděním kovů zástupci 4.B a Navrátil. Organizaci celé akce se bude věnovat tým: Adamčíková, Staňková, Pompošová.
 • Příprava Noci s Andersenem (a Ladou), která se bude konat dne 1.4.  (Šimon Mlynský)
 • hry se zvonečkem a slovy: Pekárna a Papírnictví proběhly pod vedením Sebastiana
 • Příští setkání se uskuteční 31.1. 2022 od 14,00 hodin

Schůzka 10.1. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Příští, cca 10 minutové, pohybově bezpečné hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); si pro nás připraví:

            17.1. Maruška Matásková

            24.1. Sebastian Navrátil

            31.1. Adéla Houšková

Různé:

 • Školní časopis – a jak dál?

Výzvu pro všechny žáky školy – najít dobrovolníky, kteří by měli chuť se zase pustit do práce s vydáváním školního časopisu výtvarně připraví Adélka Houšková. V jednotlivých třídách jmenovitě zjistit, kdo by měl zájem na školním časopisu pracovat, písemně nahlásit jména zájemců (Dú dne T: 10.1.2022)

 • Připomněli jsme si úkoly na III.čtvrtletí, na které nesmíme zapomenout:
 • Projednat třídění druhotných surovin na škole (Sofie Peitzová), schůzku školního parlamentu k tomuto tématu navštívil pan školník Macura, je potřeba koupit

          5 uzavíratelných košů na plastový tříděný odpad.

 • Příprava Noci s Andersenem (a Ladou), která se bude konat dne 1.4.  (Šimon Mlynský)​​​​​​​​​​​​​​​
 • Domluvit možnosti návštěvy/besedy  k práci obvodního žákovského parlamentu Prahy 2 s p. Rybárikem (Dája Pompošová)
 • třídnické hodiny k volbám zástupců do školního parlamentu na II.pololetí proběhnou v úterý 15.2. (CEDU)
 • lyžařský kurz letos nebude
 • hry, které si pro nás připravil Lukáš Balog nebyly (z důvodu bezpečnosti) přijatelné, proto jsme si zahráli Na kukačku a slovní hru s tématem třídění. (První věta začíná písmenem A, druhá věta písmenem B, Třetí písmenem C… např.: Ahoj. Bylo by fajn si dnes popovídat o ekologii. Co na to říkáš? Dnes se budeme věnovat…)

Schůzka 3.1. 2022

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Příští, cca 10 minutové, pohybově bezpečné hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); si pro nás připraví:

            10.1. Lukáš Balog

            17.1. Maruška Matásková

            24.1. Sebastian Navrátil

            31.1.  Adéla Houšková

Různé:

 • Školní časopis – a jak dál?

Pan ředitel přišel s myšlenkou, že bychom mohli oslovit s prosbou o editorskou spolupráci rodiče. Ti by pak mohli pracovat s redakční radou časopisu z řad dětí, která se kdysi na škole scházela, ale postupem času zanikla a část její úlohy přebral školní parlament. V době covidové pak došlo k úplnému útlumu. Je tedy na čase redakční radu oprášit a opět založit. Je nutno připravit výzvu pro všechny žáky školy – najít dobrovolníky, kteří by měli chuť se zase pustit do práce s vydáváním školního časopisu (výzvu výtvarně připraví Adélka Houšková). V jednotlivých třídách pak jmenovitě zjistit, kdo by měl zájem na školním časopisu pracovat, jména zájemců nahlásit na parlamentu dne T: 10.1.2022

 • Připomněli jsme si úkoly na III.čtvrtletí, na které nesmíme zapomenout:
   • Projednat třídění druhotných surovin na škole (Sofie Peitzová)
   • Příprava Noci s Andersenem a Ladou, která se bude konat dne 1.4.  (Šimon Mlynský)
   • Domluvit možnosti návštěvy/besedy  k práci obvodního žákovského parlamentu Prahy 2 s p. Rybárikem (Dája Pompošová)

Dotazy, připomínky a hry pod vedením Lukáše.

Schůzka 20.12. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Jana Čiháková - školní časopis, úkol trvá
 • Příští, cca 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek);

si pro nás připraví:

            3.1. Lukáš Balog

            10.1. znovu Lukáš Balog

            17.1. Maruška Matásková

            24.1. Sebastian Navrátil

Různé:

 • Anketa na téma: Jaké příchutě jogurtu a jaký druh sušenek máš rád?

dopadla v jednotlivých třídách následovně:

2.třída: borůvka a čokoláda / karamel a čokoláda

3.B: čokoláda, bílý, vanilka/ čokoláda

4.A: jahoda/ kokos

4.B: čokoláda/ čokoláda

5.třída: čokoláda a malina

6.A: čokoláda/ čokoláda

6.B: jahoda/ čokoláda

7.A: čokoláda, pistácie, stracciatella, jahoda, broskev/ čokoláda

8.B: pomeranč a čokoláda/ čokoláda

9.B: čokoláda, malina, borůvky/ Tatranky

Tedy, milá jídelno, mlsné jazýčky našich dětí vyhledávají nejčastěji jogurty s příchutí čokolády, dále pak jahody, borůvky a maliny. Co se sušenek týká, panuje téměř jednoznačné mínění napříč školou: Nejlepší jsou ty čokoládové (třeba Tatranky)!

 • Lukáš Drbohlav prosí, zda by se někdo ze členů školního parlamentu neujal jeho představení (tedy našeho školního parlamentu) v hodině výchovy k občanství ve třídě  9.A. Tuto výzvu přijímá Lukáš Balog ze 6.A.
 • Dnešní hru: Postav sněhuláka si pro nás připravili Josh Břeský a Kuba Slavík
 • Školní časopis – a jak dál?
 • Pokud by existoval Ježíšek a dal Vám k dispozici nějaké peníze pro vylepšení podmínek na škole, na co byste je použily?

Odpovědi parlamenťáků na kterých se všichni shodli: Koupil bych lepší učebnice, vybavil bych lépe šatny školy, aby v nich nemusel být takový nepořádek – uzamykatelné boxy na boty + věšáky na oblečení, kamery, koupil bych do všech tříd a na chodby pěkné koše na tříděný odpad.

 • Krásný nový rok Vám přeje a na setkávání s Vámi se těší (nejdříve dne  3.1. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu) Jana Čiháková

Schůzka 13.12. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • stále trvá: Maruška Matásková –postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Jana Čiháková - schůzka s vyučujícím informatiky ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol se komplikuje (pan učitel Carboch, který měl mít na starosti školní časopis, u nás na škole skončil), úkol tedy nadále trvá.
 • nezapomeň ve třídě uskutečnit anketu na téma: Jaké příchutě jogurtu a jaký druh sušenek máš rád? T: do 20.12.21 (zatím vede napříč školou čokoládová příchuť ;))
 • Příští, cca 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek);

         si pro nás připraví vždy jeden z nás:

20.12. Josh Břeský a Kuba Slavík

3.1. a 10.1. Lukáš Balog

17.1. Maruška Matásková

24.1. Sebastian Navrátil

Různé:

Dnes jsme si vyzkoušeli kooperativní učení s rozdělením rolí (moderátor – porozumění úkolu a mluvčí skupiny, zpravodaj – prezentoval konečný výstup, správce pokladů zajišťoval materiály a jejich úpravu, plánovač dohlížel na hospodaření s časem a mediátor řešil problémy skupiny) a připomenutím pravidel nad intepretací a porozumění obrázkům na téma: Plasty v oceánech.

A s Danielou si zahráli hru „Kdo, s kým, co dělali…“

Další setkání se bude konat 20.12. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu

Schůzka 6.12. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • stále trvá: Maruška Matásková –tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu
 • Jana Čiháková - schůzka s vyučujícím informatiky ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol se komplikuje (pan učitel Carboch, který měl mít na starosti školní časopis, u nás na škole končí), úkol tedy nadále trvá.
 • Anketa: DNES VAŘÍME PRO…. (aneb co nám chutná) předána vedoucí školní jídelny
 • Dnes jsme si zahráli drobné hry např. Gordický uzel s Dájou Pompošovou
 • Příští, cca 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); si pro nás připraví vždy jeden z nás:

13.12. Daniela Adamčíková a Viky Staňková (nebo Anna Bocchetti) – tedy 7.A

20.12. Josh Břeský a Kuba Slavík

3.1. Lukáš Balog

 • Různé

Dnešní povídání jsme věnovali opět školní jídelně. Žáci upozornili na (podle nich) nespravedlivé nabízení různých druhů jogurtů a sušenek při výdeji oběda. Některé děti mají možnost výběru (zpravidla ty, kterým končí vyučování dříve) a některé mají ty druhy, které zbudou. Jako nespravedlivé to cítí zejména II.stupeň, kterým končí vyučování zpravidla později. Navrhují nabízet jen jeden druh – všem stejný a druhy jogurtů měnit. Také navrhli, že udělají anketu ve třídách, aby se zjistilo, které druhy jsou dětmi preferovány a mohly by tak být častěji. Anketu ve třídách na téma: Jaké příchutě jogurtu a jaký druh sušenek máš rád? – uskutečnit do konce roku 2021

Žáci by přivítali, pokud by to bylo možné, místo kupovaných sušenek v kuchyni pečené koláče na plech.

Žáci se také zamysleli nad tím, proč jsou k obědu dávány jednokusově balené kečupy nebo tatarky. Upozornili na to, že by pravděpodobně mělo být levnější koupit větší balení a to dělit na talíře (v případě tatarky ji nahradit zdravějším ochuceným jogurtem). Určitě by to však bylo zodpovědnější k planetě Zemi, tedy zmenšit množství odpadového materiálu z obalů.

 • Další setkání se bude konat až 13.12. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu.

Schůzka 29.11. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu.
 • Jana Čiháková - schůzka s vyučujícím informatiky ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol se komplikuje (pan učitel Carboch, který měl mít na starosti školní časopis, u nás na škole končí), úkol tedy nadále trvá
 • Výsledek ankety ve třídách: DNES VAŘÍME PRO…. (aneb co nám chutná)

2.A: Boloňské špagety, (srbská žebírka s chlebem)

3.B: Řízek s bramborovou kaší

4.A: Losos s bramborem (špenátové noky)

4.B: Burger z trhaného masa (tortilla; řízek s br. kaší))

5.třída: Pizza (řízek s kaší; kachní stehno + knedlík + zelí)

7.A: Stejk (tedy minutkové kuřecí maso) s americkými brambory

7.B: Tortilly (s kuřecím masem nebo jen se zeleninou)

9.B: Špízy s bramborem

(ostatní třídy svoje požadavky neodevzdaly)

 

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

6.12. Dája Pompošová

13.12. Daniela Adamčíková a Viky Staňková

20.12. Josh Břeský a Kuba Slavík

3.1. Lukáš Balog

 • různé
 • Dnešní aktivita týmů Stavíme mosty ze špejlí. Každý most musel překlenout určenou vzdálenost, při práci se musela dodržovat zadaná pravidla a materiály. Tuto soutěž jsme si opravdu užili.
 • Další setkání se bude konat až 6.12. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu

 

Schůzka 22.11. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu.
 • Jana Čiháková - schůzka s vyučujícím informatiky ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol se komplikuje a nadále trvá
 • Krabice od bot – děkujeme třídám za zapojení, v nejbližších dnech je předáme!
 • Nezapomeňte si ve třídě popovídat o školním stravování a navrhnout své oblíbené „třídní jídlo“, které Ván pak školní jídelna uvaří (jídlo nesmí být smažené). Termín nahlášení třídního jídla na parlamentu, ideálně dne 29.11.
 • Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

  29.11. Sofie Peitzová

  6.12. Dája Pompošová

  13.12. Daniela Adamčíková a Viky Staňková

  20.12. Josh Břeský a Kuba Slavík

  3.1. Lukáš Balog

 • Další setkání se bude konat až 29.11. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu.

Schůzka 15.11. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu.
 • Jana Čiháková - schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol se komplikuje a nadále trvá
 • Krabice od bot – nezapomeňte – do pátku 19.11. „parlamentu“ předat Vámi slíbený dáreček! (22. 11. jej budeme předávat Diakonii)
 • Úkol pro každého z nás: Třemi větičkami se představit jako člen parlamentu ve školním časopise (včetně fotografie) T: 15.11.
 • Nezapomeňte si ve třídě popovídat o školním stravování a navrhnout své oblíbené „třídní jídlo“, které Ván pak školní jídelna uvaří (jídlo nesmí být smažené). Termín nahlášení třídního jídla na parlamentu, ideálně dne 29.11.
 • Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

  22.11. Adéla Houšková

  29.11. Sofie Peitzová

  6.12. Dája Pompošová

  13.12. Daniela Adamčíková a Viky Staňková

  20.12. JoshBřeský a Kuba Slavík

  3.1. Lukáš Balog

 • Dnešní aktivita se Sabastianem: Pravidla. Jaká by byla nejlepší pravidla, která si umíš představit, aby škola fungovala podle Tvých představ?...

Schůzka 8.11. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • trvá: Maruška Matásková – postupná tvorba obrázku historie Vyšehradu na stěnu k šatnám v suterénu.
 • Jana Čiháková - schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol trvá
 • Krabice od bot – nezapomeňte – ideálně do 15.11. zabalit Vámi slíbený dáreček!

          (22. 11. jej budeme v Diakonii předávat.)

 • Úkol pro každého z nás: Třemi větičkami se představit jako člen parlamentu ve školním časopise (včetně fotografie) T: 15.11.

 

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

15.11. Sebastián Navrátil

22.11. Adéla Houšková

29.11. Sofie Peitzová

6.12. Dája Pompošová

13.12. Daniela Adamčíková a Viky Staňková

20.12. JoshBřeský a Kuba Slavík

3.1. Lukáš Balog

 

Dnes se na naše setkání přišel podívat pan ředitel Jiří Trunda.

Seznámil nás s covidovou situací školy a s postupem vyhlašování karantény hygienickou stanicí, nikoli školou.

Mluvili jsme o skladbě jídel ve školní jídelně. Jednotlivé třídy si prostřednictvím třídního učitele mohou domluvit besedu s vedoucí školní jídelny o zdravém stravování dětí. Také si všichni mohou za každou třídu navrhnout své oblíbené „třídní jídlo“, které jim pak školní jídelna uvaří (jídlo nesmí být smažené). Termín nahlášení třídního jídla na parlamentu, ideálně dne 29.11.

Dnešní hra s Dájou: Blázinec. Poznáš, co kdo dělá a co jeho činění spouští? (Př. Jana se začne drbat, když si někdo odkašle…)

 

Další setkání se bude konat až 15.11. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu.

Schůzka 1.11. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • Maruška Matásková - nám představila svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám v suterénu. Je to velká výzva, která se všem líbí a proto se hned příště do ní pomalu pustíme!
 • Jana Čiháková - schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol trvá
 • Krabice od bot – nezapomeňte – ideálně do 15.11. zabalit Vámi slíbený dáreček! (22. 11. jej budeme v Diakonii předávat.)
 • Úkol pro každého z nás: Třemi větičkami se představit jako člen parlamentu ve školním časopise (včetně fotografie) T: 15.11.

         K zápisu přiložit poslední, tedy 27. číslo školního časopisu.

         Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez    potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás: 8.11. Dája Pompošová; 15.11. Sebastián Navrátil

 

Dnešní hra s Kristínkou: Čelovka. Na čele jsme měli přilepený lísteček s nějakou postavou a otázkami, na které se odpovídalo ano/ne jsme přicházeli na to, kdo jsme… (např. Rumcajs, maxipes Fík, Harry Potter apod.)

 

Rekapitulace úkolů členů parlamentu aneb Co chce každý z nás v parlamentu v letošním roce dokázat, čím chce každý z nás přispět ke společnému dílu?

Kristína Pilipová – uspořádání vánočního lampionového průvodu (v den vánočních dílen, při odchodu ze školy, po setkání u stromečku s lampionem)

Sofie Peitzová – třídění druhotných surovin a práce s odpady (dořešíme později)

Nina Doválelová a Gabriela Oršulová – vymyslet a projednat odměnu za celoroční aktivní účast pro parlamenťáky

Josh Břeský a Jakub Slavík se pokusí navrhnout jednotící znak parlamenťáků naší školy (logo?)

Adéla Houšková – pravidelné hlášení školního rozhlasu

Lukáš Balog – pomoc při organizaci a zajištění akce Afrikány pro Afriku

Šimon Mlynský – pomoc při organizaci Noci s Andersenem

Daniela Adamčíková a Victorie Staňková – zajištění a organizace Krabice od bot

Terka Nováková – spolupráce na organizaci vydávání školního časopisu

Daniela Pompošová – zastupování školního parlamentu v nadřízených složkách – Praha 2, Praha, český parlament dětí

Sabastian Navrátil – organizace a připomínání ledolamek

Marie Matásková – organizace a realizace výzdoby chodby v suterénu školy u šaten

Duc Anh Nguyen – přehledné vedení docházky všech členů

 

Další setkání se bude konat až 8.11. ve 14,00 hodin, sraz u vchodu.

Schůzka 25.10. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • stále zůstává nesplněný úkol Marušky Matáskové - v pondělí 1. 11. nám snad již představí svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám v suterénu školy
 • Jana Čiháková - schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol trvá
 • Krabice od bot – po zasedání Daniela Adamčíková naši školu přihlásila a u Diakonie položila ručku a zavázala se předat 28 krabic pro 28 dětí. (Nezapojila se jen třída 9.A.) Tak nezapomeňte – ideálně do 15.11. zabalte Vámi slíbený dáreček! (22. 11. jej budeme v Diakonii předávat.)

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

1.11. Kristínka Pilipová

8.11. Dája Pompošová

15.11. Sebastián Navrátil

 

Dnešní hra: Počítáme do dvaceti (nepotřebovali jsme ani sabotéra, aby nám to nešlo… Proč tomu tak je?  - Jsme netrpěliví, chceme být aktivní, jedni z prvních, neumíme si naslouchat ani se pozorovat. A navíc, chceme si užít legrace, tak to kazíme i naschvál.)

Povídáme si o „školním zákoníku“ aneb o dodržování zvolených pravidel.

Rekapitulace úkolů členů parlamentu aneb Co chce každý z nás v parlamentu v letošním roce dokázat, čím chce každý z nás přispět ke společnému dílu?

Kristína Pilipová – uspořádání vánočního lampionového průvodu (v den vánočních dílen, při odchodu ze školy, po setkání u stromečku s lampionem)

Sofie Peitzová – třídění druhotných surovin a práce s odpady (dořešíme později)

Nina Doválelová a Gabriela Oršulová – vymyslet a projednat odměnu za celoroční aktivní účast pro parlamenťáky

Josh Břeský a Jakub Slavík se pokusí navrhnout jednotící znak parlamenťáků naší školy (logo?)

Adéla Houšková – pravidelné hlášení školního rozhlasu

Lukáš Balog – pomoc při organizaci a zajištění akce Afrikány pro Afriku

Šimon Mlynský – pomoc při organizaci Noci s Andersenem

Daniela Adamčíková a Victorie Staňková – zajištění a organizace Krabice od bot

Terka Nováková – spolupráce na organizaci vydávání školního časopisu

Daniela Pompošová – zastupování školního parlamentu v nadřízených složkách – Praha 2, Praha, český parlament dětí

Sabastian Navrátil – organizace a připomínání ledolamek

Marie Matásková – organizace a realizace výzdoby chodby v suterénu školy u šaten

Stále neví, příště doplníme zodpovědnost se zástupci z  9.B.

 

Různé:

 • Prosba Papíromatu (náplně do per Pilot) byla písemně předána. Zatím bez odpovědi.

 

Další setkání se bude konat až 1.11. ve 14,00 hodin ve třídě 4.A

Schůzka 18.10. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • zůstává úkol Marušky Matáskové - v pondělí 25. 10. nám představí svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám v suterénu školy
 • Jana Čiháková - schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol trvá
 • Krabice od bot – nejpozději je naší školu možné přihlásit do 25.10! Tak prosím zbylé třídy, aby do pátku 22.10.nahlásili J. Čihákové,  komu a zda budou dáreček připravovat! Zatím nenahlásily třídy:

1.A, 3.A, 4.B, 6.B a 7.B – více informací naleznete na: https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/tipy-na-darky/

 

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

25.10. Sebastián Navrátil (omlouvá se, příště nebude), hru připraví a pošle

1.11. Kristínka Pilipová

8.11. Dája Pompošová

15.11. Sebastián Navrátil

 

Rekapitulace úkolů členů parlamentu aneb Co chce každý z nás v parlamentu v letošním roce dokázat, čím chce každý z nás přispět ke společnému dílu?

Kristína Pilipová – uspořádání vánočního lampionového průvodu (v den vánočních dílen, při odchodu ze školy, po setkání u stromečku s lampionem)

Sofie Peitzová – třídění druhotných surovin a práce s odpady (dořešíme později)

Adéla Houšková – pravidelné hlášení školního rozhlasu

Lukáš Balog – pomoc při organizaci a zajištění akce Afrikány pro Afriku

Šimon Mlynský – pomoc při organizaci Noci s Andersenem

Daniela Adamčíková a Victorie Staňková – zajištění a organizace Krabice od bot

Terka Nováková – spolupráce na organizaci vydávání školního časopisu

Daniela Pompošová – zastupování školního parlamentu v nadřízených složkách – Praha 2, Praha, český parlament dětí; nejbližší schůzka je 20.10. od 16,00 hodin v aule DDM Praha 2 Sabastian Navrátil – organizace a připomínání ledolamek

Marie Matásková – organizace a realizace výzdoby chodby v suterénu školy u šaten

Stále neví, příště doplníme zodpovědnost se zástupci 4.A (pravděpodobně zajištění odměny za celoroční činnost) a se zástupci 4.B a 9.B.

 

Různé:

 • Zazněla a byla odsouhlasena prosba, aby do Papíromatu byly doplněny náplně do per Pilot, které tam nejsou a žáci by je uvítali. (Pokusí se zajistit Adéla Houšková s Janou Čihákovou, setkání středa.)
 • Zazněla prosba, zda by nemohly být výhledově vyměněny staré, zničené lavice ve třídách 6.A; 7.A a 7.B, při nákupu dbát na to, aby měly pod lavicí úložný prostor.
 • 4.B prosí třídu 9.A a paní učitelku Jasanovskou, aby při Aj nesahali na věci čtvrťáků, které si nechávají ve třídě.
 • Ve třídě, kde ve čtvrtek probíhá kroužek Vv si stěžují na nepořádek, který po kroužku zůstává – poprosit vedoucí kroužku, pana školníka ?

 

Další setkání se bude konat až 25.10. ve 14,00 hodin ve třídě 4.A

Schůzka 11.10. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • Maruška Matásková příští pondělí 18. 10. představí svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám v suterénu školy členům parlamentu
 • Jana Čiháková - schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol trvá
 • Krabice od bot nejpozději je naší školu možné přihlásit do 25.10! Tak prosím ve třídách zjistěte, komu a zda budete dáreček připravovat! Zatím nenahlásily třídy: 1.A, 3.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.B, 8.A, 8.B a 9.A – více informací naleznete na: https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/tipy-na-darky/
 •    nabídka workshopů pro žáky II.stupně zdarma (viz. příloha) v sobotu dne 16.10

              od 9 hodin: Asertivita nebo relaxace Mindfulness nebo schopnost efektivní prezentace, všechny                    s nutností přihlášení do 13.10.

 

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

18.10 Gábina Oršulová nebo ten, kdo bude za 4.A

25.10. Sebastián Navrátil

1.11. Kristínka Pilipová

8.11. Dája Pompošová

15.11. Sebastián Navrátil

 

Dnešní jednání: Co chce každý z nás v parlamentu v letošním roce dokázat, čím chce každý z nás přispět ke společnému dílu?

Kristína Pilipová – uspořádání vánočního lampionového průvodu (v den vánočních dílen, při odchodu ze školy, po setkání u stromečku s lampionem)

Sofie Peitzová – třídění druhotných surovin a práce s odpady (dořešíme později)

Adéla Houšková – pravidelné hlášení školního rozhlasu

Lukáš Balog – pomoc při organizaci a zajištění akce Afrikány pro Afriku

Šimon Mlynský – pomoc při organizaci Noci s Andersenem

Daniela Adamčíková a Victorie Staňková – zajištění a organizace Krabice od bot

Terka Nováková – spolupráce na organizaci vydávání školního časopisu

Daniela Pompošová – zastupování školního parlamentu v nadřízených složkách – Praha 2, Praha, český parlament dětí; nejbližší schůzka je 20.10. od 16,00 hodin v aule DDM Praha 2

Sabastian Navrátil – organizace a připomínání ledolamek

Marie Matásková – organizace a realizace výzdoby chodby v suterénu školy u šaten

Stále neví, příště doplníme zodpovědnost se zástupci 4.A, 7.B a 9.B

 

Proběhla debata na téma míra tolerance nevhodného chování žáků ve třídě, pozitivní motivace a tresty, potřeba třídnických hodin a dodržování pravidel (jednotný postup v celé škole).

 

Další setkání se bude konat až 18.10. ve 14,00 hodin ve třídě 4.A

 

Schůzka 4.10. 2021

Stávající úkoly pro členy:

 • Maruška Matásková příští pondělí 11.10. představí svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám v suterénu školy členům parlamentu

 • Jana Čiháková zjistí, zda škola uvažuje o změně zvonění (melodie apod.), schůzka s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu stále neproběhla, úkol trvá

 • objednávka botníku a zrcadla předána vedení školy

 • Krabice od bot – bude, Jana Čiháková zjistí základní podrobnosti, které příště představí, nejpozději je naší školu možné přihlásit do 25.10! Tak prosím ve třídách zjistěte, komu a zda budete dáreček připravovat!

 

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek); proto si je připraví vždy jeden z nás:

11.10. Sofie Peitzová (konzultace proběhne s Janou Čihákovou 5.10.)

18.10 Gábina Oršulová nebo ten, kdo bude za 4.A

25.10. Laura Tomsová

1.11. Kristínka Pilipová

8.11. Dája Pompošová

15.11. Sebastián Navrátil

 

Dnešní jednání: Co chce každý z nás v parlamentu v letošním roce dokázat, čím chce každý z nás přispět ke společnému dílu?

Kristína Pilipová – uspořádání vánočního lampionového průvodu (v den vánočních dílen, při odchodu ze školy, po setkání u stromečku s lampionem)

Adéla Houšková – pravidelné hlášení školního rozhlasu

Lukáš Balog – pomoc při organizaci a zajištění akce Afrikány pro Afriku

Terka Nováková – spolupráce na organizaci vydávání školního časopisu

Daniela Pompošová – zastupování školního parlamentu v nadřízených složkách – Praha 2, Praha, český parlament dětí

Laura Tomsová – třídění druhotných surovin a práce s odpady (dořešíme příště)

Marie Matásková – organizace a realizace výzdoby chodby v suterénu školy u šaten

Zatím nevědí, příště doladíme se zástupci 3.B, 4.A, 6.B, 7.A (asi Krabice od bot?) a 8.B.

 

Co se nikam nevešlo?

Nadhodili jsme téma: „Placky do školní jídelny“ – tak to někdy příště dořešíme…

Proběhla debata na téma, jak správně postupovat, aby ve třídě bylo vždy dostatek papírů na psaní a čitelné fixy na tabuli.

Další setkání se bude konat až 11.10. ve 14,00 hodin ve třídě 4.A

Schůzka 20.9. 2021

Dnešní jednání:

Jak vidíme rozjezd školního parlamentu v tomto školním roce (kdyby to bylo počasí)?

Nic moc – střídavě oblačno, zataženo i zataženo s deštěm…

 

Jak ve třídě tvoříme „Naše, třídní pravidla“?

2.třída – nepamatuji si, tvoříme je společně

3.B – netvoříme, s pravidly nás seznámí p. učitelka

4.A – tvoříme ve třídě, po skupinkách a společně

5.třída -  netvoříme, s pravidly nás seznámí p. učitelka

7.B – tvoříme je společně ve třídě

8.A – ve třídě žádná pravidla nemáme

Povídáme si o pravidlech našeho školního parlamentu. Co je pro nás nakonec nejdůležitější?

To, že parlament je naše povinnost. Když něco slíbíme, tak to splníme. Spolupracujeme – tedy pracujeme společně jako skupina. Nasloucháme si.

Úkoly pro členy:

 • hlášení školního rozhlasu zajistí dne 29.9. Adélka Houšková
 • Maruška Matásková v úterý ve 13,45 h. představí svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám v suterénu školy, členové parlamentu souhlasí se změnou koncepce.
 • Jana Čiháková zjistí, zda škola uvažuje o změně zvonění (melodie apod.), schůzku s Lukášem Carbochem ke školnímu časopisu má ve čtvrtek 23.9. po vyučování.
 • Laura Tomsová změří velikost prostoru na botník do šatny osmých tříd a do pátku 24.9. předá rozměry p. Čihákové, která zajistí objednávku botníku a zrcadla (na WC dívky 4.patro) u vedení školy.

 

Na parlamentu si chceme i hrát – 10 minutové hry pro cca 10 až 15 dětí, ideálně bez potřebných pomůcek) si na zasedání parlamentu připraví vždy jeden z nás:

4.10. Adélka Houšková

11.10. Sofie Peitzová

18.10 Gábina Oršulová nebo ten, kdo bude za 4.A

25.10. Laura Tomsová

1.11. Kristínka Pilipová

8.11. Dája Pompošová narozeninové hrátky

Na příště si rozmyslíme, co chce každý z nás v parlamentu dokázat; čím chce každý přispět ke společnému dílu. Budeme mluvit o rolích a našich funkcích ve školním parlamentu.

Nezapomeňte se třeba poradit i ve třídách.

Co se nikam nevešlo? Nadhodili jsme téma: „Placky do školní jídelny“ – tak to příště dořešíme…

Další setkání se bude konat až 4.10. ve 14,00 hodin.

 

Schůzka 6.9. 2021

Dnešní jednání:

Čím by chtěl být školní parlament v roce 2021/22?

Parlament chce být vodou a napojit žíznivé.

Rádi bychom se roztekly i do dalších tříd.

Rádi bychom, aby v každé třídě bylo více pramínků než jeden, abychom překonali období sucha.

Dohromady vytvoříme velkou řeku, se kterou se již musí počítat.

Nejdůležitějším úkolem je budování důvěry žáků ve vlastní schopnosti podílením se na školním dění a přebírání odpovědnosti za svou vlastní práci.

Úkoly pro členy:

 • první hlášení školního rozhlasu zajistí dne 13.9. Adélka
 • Maruška v úterý ve 13,45 představí p. učitelce Čihákové svůj návrh na obrázek školy na stěnu k šatnám školy
 • Jana Čiháková zjistí,

zda škola uvažuje o změně zvonění (melodie apod.)

zda se dá něco udělat se šatnou osmých tříd (33 dětí) proti jídelně (botník…)

zda se dá ošetřit pořádek v 8.A po kroužku VV (lavice, zdi, skříně)

zda se dá pořídit zrcadlo na WC dívek ve 4. patře

jak to bude letos se školním časopisem 

 • Další setkání se bude konat až 20.9. ve 14,00 hodin.

 

Schůzka 14.6. 2021

Děkujeme všem třídám, které vyrobily dárečky pro prvňáky! Po srdíčkách, ptáčcích na prstík i housenkách se jen zaprášilo a poděkováním byly nadšené výrazy našich budoucích spolužáků na dnešní třídní schůzce.

Poslední letošní úkol: Do pátku 18.6. odevzdat příspěvky do školního časopisu – slohové práce, fotografie, obrázky… (osobně či emailem na cihakovipm@seznam.cz)

Dnešní jednání:

 1. Napiš slovo, které Tě vystihuje jako člena parlamentu                                                                                                                                Objevila se např. PRO SRANDU KRÁLÍKŮM (postoj třídy ke mně), HLAVA JAKO KEDLUBNA, MALÁ (tak si připadám před třídou), PŘÍTOMNA, TICHÝ POZOROVATEL, SLON V PORCELÁNU, EXPLOZE, ZMATENÝ KOCOUR (jsem tu nový, tak si tak zatím občas připadám), DOCHÁZELA, BYLA, OKNO (to mám před třídou), ZLATO (je to těžká práce, kterou mám ráda), PAVOUK (občas si připadám v síti)…

 2. Co jsme dokázali, na co jsme hrdí                                                                                                                                            Nejčastější odpověď: Dařilo se nám předávat informace z parlamentu do třídy a ze třídy na parlament, dařilo se mi hlásit aktuální, týdenní zprávy školním rozhlasem, podařilo se mi vytvořit a odevzdat příspěvky do školního časopisu, podařilo se mi nějakým způsobem pomoci dětem ve třídě (např. začlenění nového žáka, zlepšit vybavení třídy), dařilo se mi propagovat/zapojit do výzvy online školního parlamentu (výzdoba jídelny, stavba sněhuláka, pěstování, koníčky…), dařilo se mi propagovat náš školní parlament na Praze 2 i na Pražském parlamentu, snažila jsem se být na zasedání aktivní, dělal jsem vše, co bylo potřeba, podařilo se nám pomoci v projektu KRABICE OD BOT, podařil se nám kytarový online koncert

 3. Co se nám naopak nedařilo a chtěli bychom na tom zapracovat:                                                                                                     Nepodařil se nám ani návrh na výzdobu chodby u šaten školy (natož dotažení samotné výzdoby), rozšířit zapojení (všech) tříd a zlepšit přenos informací do třídy a ze třídy (a překonat nezájem jak učitelů, tak spolužáků), nevím, co dobrého se nám podařilo (to je taky chybka), nevíme co dělat s nezájmem zejména vyšších ročníků o práci pro ostatní, pro školu…, nepodařilo se mi získat zájem ostatních o práci školního parlamentu, nelíbily se mi vtíravé psychohodiny ve třídě, které jsou opakující se a přitom nic neřešící, nepodařilo se mi získat prostor ve třídě na předávání informací z parlamentu (typu – to si přečtěte na webu), moc her na zasedání, zlepšit organizaci setkávání, prošvihnutí domluvených termínů…

 

Schůzka 7.6. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

Nezapomeňte, že končí výzva na výrobu dárečků pro naše budoucí prvňáčky. Odevzdejte je nejlépe osobně, nejpozději do 11. 6. p. uč. Čihákové.

Dnešní jednání:

Představili jsme si aktualizované webové stránky školy, zahráli si hry pod vedením Adélky Houškové a povídali si o tom, co bychom potřebovali od školy, abychom se v mí cítili lépe. Z úst dětí zaznělo, že by se nejvíc potřebovali ve svých třídách naučit, jak spolu co nejlépe vycházet. Spolupracovat i se navzájem tolerovat. Problémy jsou s hledáním a utvářením hranic vhodného, žádoucího chování a co se dá dělat, když se tyto hranice nedodržují. Cítí potřebu si spoustu věcí vysvětlovat, objasňovat … Problém? Najít si čas a chuť vyslechnout a pochopit druhého. Naslouchat si. Budou od příštího roku řešením třídnické hodiny?

Schůzka 31.5. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy


Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1. září. Až je budete mít hotové, přineste je osobně, nejpozději do 11. 6. a předejte p. uč. Čihákové.

Dnešní jednání:

Dnes jsme si jen hráli pod vedením Dáji různé hry (elektrický proud, Gordický uzel, Kuba řekl, židličky…) a povídali si o výhledu na příští školní rok (volby do parlamentu až na konci kalendářního roku, zavedení pravidelných třídnických hodin...).

 

Schůzka 24.5. 2021

Výsledek hlasování z třídnické hodiny na téma: Chceme, aby ve škole bylo zapnuté zvonění? Podle VČAS odevzdaných hlasovacích lístečků se zapojilo 174 žáků z 11 tříd 

 •        110 x ANO, souhlasím se zvoněním, chci, aby zvonilo, zejména na začátek vyučování
 •        17 x SPÍŠE SOUHLASÍM se zvoněním
 •        24 x NEVÍM, je mi to jedno
 •        8 x SPÍŠE NESOUHLASÍM se zvoněním
 •        15 x NE, nesouhlasím se zvoněním, ať určitě nezvoní

      Zasedání navštívil pan ředitel Jiří Trunda.

                  Přednášky vedoucí školní jídelny p. Konfrštové na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše dne 1. a 8. 6. pro 7.A a 8.B jsou domluveny, paní učitelky informovány.

                  Prosba dětí: Nešlo by na Den dětí udělat Den bez úkolů nebo Den her a projektů? 

                  Upozornění: Ve čtvrté třídě se objevily vešky – vyřiďte ve třídě, ať si hlídají hlavinky a upozorní na to doma.

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1. září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně do školy, nejpozději do 11. 6. a předej p. uč. Čihákové.

 

Online schůzka 17.5. 2021

Dnešní jednání:

Informace ze dnešního dne, kdy jsme se konečně vrátili všichni do školy, tedy z lepíkové, přestávkové, aktivity. Na otázky se sešlo cca 220 odpovědí (jen jedna třída na to úplně zapomněla). Jaké byly ty nejčastější?

 1. „Na koho nebo na co jste se těšili do školy?"

            60 x na kamarády, spoužáky

            15 x na učitele a vychovatelky

              5x na přestávky…

        2. Co byste chtěli ve škole zažít do konce školního roku?“

            32x škola v přírodě

            18 x výlety, vycházky (do lesa, na hrad, do divadla, na výstavu, do muzea…)

            15 x nenošení roušek a konec omezení

              8 x spaní ve škole/ Noc s Andersenem

              8 x na tělocvik

              7 x na lepší obědy (sladké, pizza…)

              5 x den bez úkolů

              4 x povolení mobilů o přestávkách…

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Připomenout DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ dne 19.5.
 2. Zjistit zájem tříd o přednášku vedoucí školní jídelny p. Konfrštové na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše. (4.třída nemá zájem; 7.A + p. Fárová bude mít besedu 8.6. od 13,45 hodin; J. Čiháková domluví besedu pro 8.B + J. Maxovou)
 3. Výtvarná a literární soutěž na téma: Staré stromy a jejich obyvatelé.

          Máte ve svém okolí oblíbený starý strom? Napište nám jeho příběh, jak dlouho tam roste a co se kolem něj za dlouhá desetiletí dělo. Ví o tom, kdo mu to hlodá ve starém dřevě? Sedávají pod ním lidé a povídají si?...

          T: odevzdej nejpozději do 24.5. svému parlamenťákovi nebo na cihakovipm@seznam.cz

 1. Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1.září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně

          do školy, nejpozději do 11.6. a předej p. uč. Čihákové.

 

Online schůzka 10.5. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Zjistit zájem tříd o přednášku vedoucí školní jídelny p. Konfrštové na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše. (4.třída nemá zájem; naopak J. Čiháková domluví již besedu pro 7.A)
 1. Výtvarná a literární soutěž na téma: Staré stromy a jejich obyvatelé.

Máte ve svém okolí oblíbený starý strom? Napište nám jeho příběh, jak dlouho tam roste a co se kolem něj za dlouhá desetiletí dělo. Ví o tom, kdo mu to hlodá ve starém dřevě? Sedávají pod ním lidé a povídají si?...

T: odevzdej nejpozději do 24.5. svému parlamenťákovi nebo na cihakovipm@seznam.cz

 1. Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1.září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně

do školy, nejpozději do 11.6. a předej p. uč. Čihákové. (Tipy třeba na: https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/pohybliva-housenka-248722)

 

Online schůzka 3.5. 2021

Dnes si paní učitelka připravila na jamboard ledolamku s kartami Dixit a povídání na téma: Co nás čeká ve škole i mimo ni. (Přežít rotační výuku, těšíme se na parlament tváří v tvář, doufáme v pěkné společné rozloučení po devíti letech se školou, život bez roušek, cocacolové pití v jídelně…) Johance Kotlíkové se nepodařil výtvarný návrh na obrázek školy (s cestičkami) ve správném poměru ke stěně, tedy formát obrázku 88 x 20 cm do chodby školy k šatnám „ve sklepě“. S úkolem se budou snažit poprat Gábina Oršulová a 3.A a Adélka Houšková ze 4.třídy, obě se budou snažit poprosit o pomoc i paní učitelky s kolektivem třídy. Padl i zajímavý návrh na odcházecí cestičku devátých tříd. Stihneme to ještě pro ty letošní?

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Zjistit zájem tříd o přednášku vedoucí školní jídelny p. Konfrštové na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše. (4.třída nemá zájem)
 2. Výtvarná a literární soutěž na téma: Staré stromy a jejich obyvatelé.

           Máte ve svém okolí oblíbený starý strom? Napište nám jeho příběh, jak dlouho tam roste a co se kolem něj za dlouhá desetiletí dělo. Ví o tom, kdo mu to hlodá ve starém dřevě? Sedávají pod ním lidé a povídají si?...

           T: odevzdej nejpozději do 24.5. svému parlamenťákovi nebo na cihakovipm@seznam.cz​​​​​​

      3.  Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1.září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně do školy, nejpozději do 11.6. a předej p. uč. Čihákové. (Tipy třeba na: https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/pohybliva-    housenka-248722)

 

Online schůzka 26. 4. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Zjistit zájem tříd o přednášku vedoucí školní jídelny p. Konfrštové na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše. (4.třída nemá zájem)
 2. Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1.září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně do školy, nejpozději do 11.6. a předej p. uč. Čihákové. (Tipy třeba na: https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/pohybliva-   housenka-248722)

 

Online schůzka 19. 4. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Kdo tak neučinil, nezapomene třídu seznámit s 26.číslem školního časopisu Škola pod Vyšehradem.
 2. Zjistit zájem tříd o přednášku vedoucí školní jídelny p. Konfrštové na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše. (4.třída nemá zájem)
 3. Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1.září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně do školy, nejpozději do 11.6. a předej p. uč. Čihákové. (Tipy třeba na: https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/pohybliva-housenka-248722)
 4. Všiml sis na webu nové zprávy?

           Nabídka doučování M pro 8.a 9.třídu na adrese https://us04web.zoom.us/j/73092830625?pwd=TC96SDYvNjVtb2dGL0cyWmZUdnpOUT09             a nabídka na odpolední sportovky pro cca. druháky každou středu od 17 do 18,30 na Folimance od tatínka, pana Kronka.

 

Online schůzka 12. 4. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Namaluj svého koníčka aneb poznáme ze Tvého obrázku, co děláš rád ve volném čase? Svůj obrázek odešli nejpozději 18.4.  svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz
 2. Zítra by býval byl zápis do budoucích prvních tříd. Když nemůžeme prvňáčky přivítat osobně, připravme pro ně malé, originální dárečky na 1.září. Až je budeš mít hotové, přines je osobně do školy, nejpozději do 11.6. a předej p. uč. Čihákové. (Tipy třeba na: https://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/pohybliva-housenka-248722)

Dnešní jednání:

Paní učitelka Čiháková oslovila vedoucí školní jídelny s prosbou o přednášku na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše.  Paní Konfrštová ji ráda udělá, ale ne v online prostředí. Tedy, až budeme ve škole. Nabídka platí nejen pro školní parlament, ale i pro třídy, které by o to projevily zájem. Předběžně jej tedy zjistěte (= zeptejte se ve třídě, zda o toto téma opravdu stojíte).

 

Online schůzka 29. 3. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Zatím nedokončená výzva: Zasaď a vypěstuj pro radost svoji kytičku. Než vyroste, ozdob květináč velikonočním či jarním zápichem. Fotografii svého dílka zašli svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz
 2. Namaluj svého koníčka aneb poznáme ze Tvého obrázku, co děláš rád ve volném čase? Svůj obrázek odešli nejpozději 18.4.  svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz 

 

Dnešní jednání:

 1. Paní učitelka Čiháková oslovila vedoucí školní jídelny s prosbou o přednášku na téma zdravé stravování a sestavování jídelníčku ZŠ podle potravinového koše.  Paní Konfrštová ji ráda udělá, ale ne v online prostředí. Tedy, až budeme ve škole. Nabídka platí nejen pro školní parlament, ale i pro třídy, které by o to projevily zájem. Předběžně jej tedy zjistěte (= zeptejte se ve třídě, zda o toto téma opravdu stojíte).
 2. První třída a Jarmila Dufková nabízejí ve středu 31.3. od 12,00 Velikonoční online dílnu pro zájemce na: meet.google.com/wex-zqcm-bym

          Připravte si prázdná plata od vajec, vyfouknutá vajíčka, mašličky, vlnu, barvy, lepidlo, , štětec, nůžky... a hlavně dobrou náladu, chuť tvořit a vyměňovat si nápady!

 1. Seznámení s veřejným ochráncem práv, ombudsmanem Stanislavem Křečkem a jeho zástupkyní Monikou Šimůnkovou na: https://deti.ochrance.cz/ a https://www.youtube.com/watch?v=iiw2OM4jDbA.

 

Online schůzka 22. 3. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Ještě stále můžete posílat příspěvky do 26. čísla školního časopisu.
 2. Připravujeme výzvu (zodpovídá Adéla Houšková): Zasaď a vypěstuj pro radost svoji kytičku. Než vyroste, ozdob květináč velikonočním či jarním zápichem. Fotografii svého dílka zašli svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz
 3. Namaluj svého koníčka aneb poznáme ze Tvého obrázku, co děláš rád ve volném čase? Svůj obrázek odešli nejpozději 18.4.  svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz

O čem jsme se dnes bavili?

O tom, co by se rádi zástupci jednotlivých tříd na parlamentu dověděli. Shoda panuje v tom, že by je zajímalo, jak se tvoří jídelníček školy a co musí obsahovat. Rádi by na svém online setkání přivítali třeba vedoucí kuchařku naší školní jídelny a na toto téma si rozšířili znalosti.

 

Online schůzka 15. 3. 2021

Stávající výzvy, nabídky a úkoly pro třídy

 1. Stále  můžete posílat příspěvky do 26. čísla školního časopisu.
 2. Připravujeme výzvu: Zasaď a vypěstuj pro radost svoji kytičku. Než vyroste, ozdob květináč velikonočním či jarním zápichem. Fotografii svého dílka zašli svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz
 3. Namaluj svého koníčka aneb poznáme ze Tvého obrázku, co děláš rád ve volném čase? Svůj obrázek odešli nejpozději 18.4.  svému parlamenťákovi nebo p.uč. na: cihakovipm@seznam.cz  

O čem jsme si dnes povídali?

 

Online schůzka 15. 2. 2021

Dnes proběhlo odpočinkové setkání školního parlamentu s optickými iluzemi vedené Johankou, setkání nad knížkami a komiksy i se čtením ukázek a připomenutím stále trvajících úkolů.
1. Stále můžete posílat obrázky velikosti A4 nebo A3, které tematicky souvisejí s jídlem a budou sloužit k výzdobě jídelny.
2. Stále jsou vítány příspěvky do 26. čísla školního časopisu: Covidové prokletí. Zatím jich dorazilo jen málo.
3. Trvá nabídka pátrací rodinné hry po Starém Městě pražském, kterou si můžete zahrát kdykoli do 8. března. Více informací a deník najdete na: https://www.rychlesipy.org/ . Nezapomeňte poslat zprávu o tom, jak se Vám líbila. Přidejte také pár fotek do šk. časopisu.
4. Na online setkání po jarních prázdninách se můžete těšit dne 1. 3. v 17,00 hodin s Vendy Menšíkovou.
Mějte báječné prázdniny!

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná