Informace ke zpracování osobních údajů školou

Datum: .  Zadal: Trunda   Třída: Vse  Kategorie: Dokumenty ke stažení  Přiložený soubor: Ke stažení  

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
v souladu s evropskou směrnicí (GDPR) zveřejňujeme informace ke zpracování osobních údajů, které shromažďujeme na základě toho, že nám to ukládá zákon. Souhrn těchto dat naleznete v příloze.
Souhlas se zpracováním údajů, o který Vás žádáme prostřednictvím třídních učitelů, se týká těch údajů, jejichž sběr není škole uložen zákonem, ani jinou právní normou.
Jiří Trunda